Fønix Huset

Slagelsevej 17
16/4 2007 kl. 8.42, © pelo

Karrebækvej 2-4 (t.v.), hjørnet af Slagelsevej (t.h.), bygget 2005-06 ved Årstiderne Arkitekter for ejendoms­udvikler Flemming Schibstad til Næstved Bolig­selskab: 37 lejligheder og supermarked (Karrebækvej 4, i baggrunden helt t.v.). Sidst i 2006 flyttede REMA 1000 hertil fra Kindheste­gade 22.

Projektet var længe undervejs, knasten var trafik- og parkerings­forholdene og en truende belastning af den lille Nixvej. Umiddelbart før nybyggeriet blev det tidligere hjørnehus og to nabohuse revet ned. Under byggeriet forsvandt også bindingsværks­huset Nixvej 1.

Boligselskabet forklarer at nybyggeriet ikke er opkaldt efter den tidligere genbo Fønix­teatret, kaldet Flodbiffen, nedrevet 1971, men efter Fugl Fønix der rejser sig af asken. Faktisk omfatter det to huse.

tidligere Slagelsevej 17

Slagelsevej 17
11/7 2003 kl. 9.39, © pelo

og Karrebækvej 2 (t.v.). Et markant hus i byen med sin fremskudte beliggenhed i et af Næstveds værste trafikkryds. Er det vokset sammen af tre eller fire huse? BBR angiver 1900 som byggeår, og det lyder som et sandsynligt gennemsnit. Hele herligheden blev revet ned nov.-dec. 2005, det pæne funktionalistiske nabohus hvis gavl ses t.h., røg med. Næstved Bolig­selskab har opført Fønix Huset (ovenfor).

På hjørnet var der kolonial­forretning 1/12 1933 - 1971, indtil 6/12 1959 ved Eskild Hansen, derefter ved Elly og Sofus C. Præstholm der flyttede til Digter­gårdens nybyggede butiks­center. Cykel­forretningen var her senest 1929 - 30/6 2000, først mod Slagelsevej (t.h.), fra 1971 på hele hjørnet

Her var vognmands­forretning o. 1933-49, 1937/38 ved Osvald Petersen. Omkr. 1938-70 var her blomster- og grønthandel, - mindstr 1953 ved Willy Sørensen, o. 1970 Mimosa ved Yrsa og Villy Andersen, der senere drev torvehandel.

tidligere Slagelsevej 17
11/7 2003 kl. 9.45, © pelo

Karetmager Aage Fossing (f. 1884) boede her med familie og hus­assistent senest 1920 og ejede også gården. Mindt i 20'erne blev han detail-, senest 1935/36 antikvitets­handler. Han var her stadig 1949, sønnerne, Brdr. Fossing videre­førte forret­ningen -2003.

T.h. var der Wascator Vask ved Bjørn Hansen, kaldet Vaskebjørn, o. 1962-70.

tidligere Slagelsevej 17
11/7 2003 kl. 9.47, © pelo

tidligere Karrebækvej 4

Her lå kommunehuset. Det blev revet ned 1909 og erstattet af De gamles Hjem, tegnet og bygget af murer­mester Joh. Jørgensen for Herlufsholm Kommune, indviet 27/8 1910. Det blev udvidet 1929-30 ud langs Karrebækvej, igen efter nedrivning af et kommunehus - forvalt­ningen flyttede til Slagelsevej 8. 5/11 1930 boede her 25 aldersrente­nydere og bestyrer­inde Marie Christensen med 3 hus­assistenter.

Ved årsskiftet 1960/61 flyttede beboere og personale til det nye alderdoms­hjem på hjørnet af Herlufsholm Allé og Herlufsholmvej (ikke vist). Huset her blev vel revet ned kort efter. Omkr. årtusinde­skiftet var her udstillings­plads for en bil­forhandler, 2006 blev her REMA 1000 og lejligheder.

9/2 2016
12m,12g