Kornbakkens Kaserne
2/8 2004 kl. 19.43, © pelo

Kornbakkens Kaserne

Havrevænget 9-11, tidl. Ny jernbanev 6-8, tidl. Korn­bakken, bygget 1903 af tømrer­mester, entre­prenør Carl Jensen; side/baghus 1912-13 for Hans Nielsen / A/S Kornbakken; senere ombygget: 1913-udvidelsen er væk, kviste er fjernet, termogavle.

Carl Jensen ejede huset indtil foged­udlæg 1911. Han brugte det til udlejning, 1906 boede her 10 enheder, 1911 48 personer, mest arbejdere.

28/9 1912 stiftede forretnings­bestyrer Hans Nielsen (1875 - 1965) sammen med Ole Nielsen og H. Jensen A/S Kornbakken med det formål at købe og udleje ejen­dommen her. De tilbyggede et baghus. 29/7 1913 indgik de, nu under navnet A/S Korn­bakkens Kaserne, kontrakt med Næstved Kommune om ind­kvartering fra 25/4 1914 af Mandskab af den faste Infanteri-Rekrut og Garnisons­styrke i Næstved ... af Sommer Mandskabet 115 Mand samt 2 Under­officerer. Det var mandskab fra 25./26. fodfolks­bataljon der havde administration og depot i den senere kvægtorvs­bygning. Ved folke­tællingen 1/2 1916 var her 132 menige, heraf mange i det nu forsvundne baghus, men ingen befalings­mænd.

Kontrakten blev hævet 6/5 1920. Så indrettede Hans Nielsen fabrik i ejendommen, først chokolade, snart efter Næstved Hønsefoder­fabrik, med Lundsgårds foder­blanding med navn efter statens forsøgs­gård på Fyn, ingredienserne var især kød- og benmel. 1952 overtog fabrikken kontrollen over havnepakhuset. Hans Nielsen drev fabrikken indtil 1952/53 da den overgik til et A/S med sønnen Walther Nielsen som direktør. Efter et par brande flyttede virksom­heden ud af byen.

Hans Nielsen boede her ikke selv; han byggede sig engang mellem 1911 og 1915 en villa på Reistrupvej 2 hvor han boede til sin død.

Ejendommen bliver igen brugt til almindelig udlejning. Læs mere om private kaserner i Næstved.

tidligere

Vi er på vogn­mand Niels Jørgensens lod af bymarken. 1901 solgte hans enke den til Chr.H. Nielsen der 1903 mage­skiftede den med Carl Jensens nye Farimagsvej 25. Carl Jensen gik straks i gang med at bygge.

14/6 2017
100x