Kildemarksskolen

Kildemarksskolen
23/3 2003 kl. 16.15, © pelo

Kildemarksvej 67. Byggeriet blev påbegyndt 1941, indviet 13/8 1942 og afsluttet 1943, arkitekt var Johs. Tidemand-Dal, ingeniør R.L. Rasmussen. DE stod samtidig for Lindebjerg­skolen på Nygårdsvej således at de to skoler i udgangs­punktet blev ens. Her var det Hansen & Henriksen der murede, og Fr. Nielsen & Søn der tømrede.

Skolen er udvidet 1957-59 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen, 1966-68 og 1975 ved arkitekt Peter Karstensen. 1997-98 tilbyggedes en hal med borgerstue, 2004-05 endnu en skolefløj ved arkitekt Henrik Sørensen.

Hen mod 1940 stod Næstved Kommune over for den store opgave at bygge to nye distrikts- eller markskoler. Kommunen indbød byens fem arkitekter til en uformel konkurrence med frist 15/2 1940. Der indkom forslag fra Tidemand-Dal, Hansen-Reistrup, Jørgen Otbo og Gunnar Christensen, mens Ludvig Beldring afstod. Under det videre arbejde blev overlærer­bolig sparet væk, men her blev lejlighed til skole­betjenten, - mindst 1956 Willy Christensen.

3/3 1945 lukkede skolen, da Skole­bygningen midlertidig skal bruges til andet Formaal, som det hed i meddelelsen fra fra rektor Krüger Rasmussen. Værne­magten overtog skolen, først som kaserne, så til ind­kvartering af tyske flygtninge. Den gen­åbnede august 1945.

Kildemarksskolen, relief
23/3 2003 kl. 16.16, © pelo
Kildemarksskolen
23/3 2003 kl. 16.22, © pelo

Kærmindevej 2, udvidelse 1957-59 ved arkitekt H.C. Friis-Jensen

22/6 2017