Skyttemarksvej 17

bygget 1932-33. Sydsjællands Social-Demokrat 28/3 1934:

Dansk Spare- og Bygge­forening har paa Skyttemarks­vej ved Rampen .. opført et Propaganda­hus, der Paaske­lørdag og den kommende Uge er aabent for Publikum. Opførelses­omkostningerne (iberegnet Grunden) er .. ca. 20.000 Kr. ... Bygherren, Arkitekt Gunner Christensen ... Bungalowstil ... I Stueetagen er der 3 Værelser, Dagligstue, Spisestue og Sove­værelse samt Børne­værelse og Bade­værelse ... I Kælder­etagen er Køkkenet (hvorfra fører Elevator til Spisestuen), Pige­værelse, et stort Vaskehus og Centralvarme­anlæget. Ved den ene Side af Huset er Garagen.

Næstved Tidende 9/4 1934:

11.000 besøgende i Propaganda­huset. I Aftes sluttede Udstillingen i Propaganda­huset som "Dansk Spare- og Bygge­selskab" har ladet opføre paa Skyttemarks­vej ... i de 8 Dage, Huset har været tilgængeligt. Adskillige Gæster har dog været skuffet over, at en saadan Ejendom koster 19.400 kr., og Selskabet har derfor besluttet at lade Arkitekt Gunnar Christensen opføre et nyt "Sparehus" af en billigere Type, 10 a 12.000 kr. Spare- og Bygge­selskabets herværende Repræsentant, Hr. Calum ...

Senere samme år solgte Christensen huset til slagter­mester Poul Hemmingsen for 19.000 kr. Hemmingsen boede her stadig 1948.

Skyttemarksvej 19

bygget 1935-36 ved arkitekt Gunnar Christensen for kontor­assistent, senere kasserer Georg Jensen der stadig boede her 1848. I den anden lejlig­hed boede 1937/38- værkfører, drifts­assistent ved gasværket Axel Hansen; han sad en over­gang i byrådet for Social­demokraterne og fik under gasværks­skandalens 2. akt i 1949 en kort karriere som gasværks­bestyrer.

Tofamiliesvilla typisk for funktionalismen i 1930'erne og 1940'erne, et fint eksempel med sin buede hjørnealtan i jernbeton.

Skyttemarksvej 21

Skyttemarksvej 21
18/8 2002 kl. 16.- © pelo

bygget 1924-25 ved arkitekt L. Beldring for købmand (grosserer, direktør) Peter Larsen, Næstved Ægeksport, ombygget flere gange; nu 6 lejlig­heder. Larsen boede her -1935/36 og ejede stadig huset 1943.

Beboerne var gennem­gående selvstændige og ledende funktionærer:

Skyttemarksvej 41A

bygget 1908/09 for lærer Lars Peter Larsen der ejede og boede i huset med familie, men ingen tjeneste­folk, - mindst 1948, fra midt i 1930'erne som pensionist.

12/1 2016