Skyttemarksvej 13-15

Skyttemarksvej 13-15
5/8 2007 kl. 16.42, © pelo

hjørnet af Kildemarksvej, Adelsvej, bygget 1939 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Sparekassen for Næstved og Omegn, påbegyndt 21/1, indviet 21/7. Der var forretnings­lokaler i stueetagen og 6 lejligheder ovenpå. Tilbygningen t.h. (nr. 15) er iflg. BBR fra 1945. BBR nævner også en ændring 1984, vel bl.a. butiks­lokalernes ombygning til beboelse.

Huset ligger markant over for Rampen, broen over jernbanen. Det ligner en parafrase over Tidemand-Dals Østergade 29 fra 1931-32.

Sparekassefilialen var i midten fra starten til mindst 1948. T.v. var der kiosk med aviser, tobak og slik, o. 1948-59 Basil ved Martin Hansen, t.h. gennem næsten 40 år Elite Salonen ved Ingrid Schimmell. 15/9 1955 åbnedes Næstved Fritids­hjem her.

1946/47 flyttede Næstved kommunes skatte­inspektør Johs. Westphal hertil fra Kildemarks­vej 54; 1948 blev han anholdt for embeds­misbrug og dokument­falsk og fik 8 måneders fængsel og afsked uden pension.

Skyttemarksvej 13 1939
1939, tegning for sparekassen, usigneret; gæt: arkitekt Johs. Tidemand-Dal

det nye hus 1939

12/1 2016
Tak til Kirsten Schimmell