Museumshaven

Museumshaven, Grønnegade 21-33
4/7 2006 kl. 7.38 © pelo

Grønnegade 21-33, bygget i 3 etaper 1994-2000 ved Peter Karstensen Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S, senere KASTOR Arkitekt- og Ingeniør­firma A/S for Kuben Boligbyg A/S til to andels­bolig­foreninger:

Forud gik rydningen af en del baghuse og af blandet bebyggelse her langs Grønnegade:

Grønnegade 21-35 1958
1958, ukendt fotograf

Grønnegade 21-35 1958

Nr. 21, funkis, 2 etager med forretning i stuen og bolig ovenpå, var bygget 1942, vel for bager­mester Nordahl Jørgensen der havde forretning her 1936/37-46/47. Skomager­mester, fra 1870 også læder­handler, Johannes Chr. Olsen boede her fra senest 1855 - død 1889. Enkefru Olsen videre­førte forret­ningen der ved samme tid flyttede til Brotorv hvor den midt i 1890'erne blev overtaget af Peter Iversen der senest 1899 flyttede til Ramsherred 4. Her var bageri 1893 - mindst 1960, senest 1906 - 1916 ved Frederik Christensen.

I nr. 23 boede skrædder­mester Anders Hansen senest 1860 - død 1892.

Købmand C.W. Borchsenius ejede Nr. 25 senest 1857, efter hans død 1858 enkefru Caroline Borchsenius. Hun boede her 1860 med 2 ugifte døtre. Omkr. 1870-80 ejede hun stadig huset, boede her ikke længere men lejede det ud. Det samme gjorde de flg. ejere, fra senest 1890 købmand Lillelund (1 side frem), fra 1905 enkefru Emilie Lillelund, Lejer var o. 1870-83 sadelmager ved 4. Dragon­regiment J.R.R. Madsen (d. 1888); o. 1890 boede hans enke her med sønnen der var svend, og 2 lærlinge. Omkr. 1906 boede Lillelunds gårdskarl Hans Chr. Albrektsen her; han åbnede 1908 detail­handel i Ringsted­gades Forlængelse.

Nr. 27 blev halveret 1954 og forsvandt maj 1964. Smede­mester Peter Jørgensen ejede og boede i huset senest 1857 - død 1877. Heste­slagter og pølse­fabrikant Peter Olsen boede her senest 1879 - 1910; Sydsjællands Social-Demokrat 7/7 1899: Heste­slagter Olsens Fødevarer konfiskeres. Raadne Pølser og rotte­gnavet Flæsk ... Jens Jørgensen (1875-1955), Jens Jør'n, drev detail­handel og beværtning 1910/11 - mindst 1949, tilflyttet fra nr. 17, værtshuset efter sigende med sand på gulvet. 1910 købte han huset. Kolonial­forretningen fandtes stadig 1960 ved Knud Nielsen.

Jernforretningens udvidelse 1954 (nedenfor) kostede 1½ hus. Civilforsvaret i Næstved, dengang ret nyetableret, stod for første del af nedrivningen med bombe­sprængning og efterfølgende rednings­øvelse.

I nr. 29 boede

Huset fik sit funkis-udseende ved en ombygning 1936 for detail­handler Jens A. Jensen. Her havde Mogens Jørgensen forretning med symaskiner og støvsugere. Efter en brand på Østre Krematorium 28/7 1987 var her kirkegårds­kontor et lille års tid. Derefter blev huset revet ned.

I nr. 31 var ejer og beboer o. 1857-1901 murer Mads Jørgensen der måske ny- eller ombyggede huset i 1870'erne. Der boede jævnt hen 5 familier i forhuset og 1 i et baghus. Omkr. 1921 var en af dem værtshus­holder Anton Julius Calum med kone og søn, tilflyttet fra Satterups gård. Sønnen Regner (f. 1909), blev 1938-49 Næstveds borgmester.

Snedkermester Th. Munnecke ejede og boede i nr. 33 1858-64, fraflyttet til Skelby; familien ejede huset - mindst 1901. Her havde frk. Jacobine (Bine) Stæger forretning med handsker, parfume, hatte og Damearbejder 1864 - mindst 1880.

Nr. 35 der anes yderst t.h., er arkitekt Urban Hansen Reistrups funktionalistiske lagerbygning, bygget for Sydsjællands Jernforretning 1934, 1954 forhøjet med en etage og elevatortårn og lagerhaller bagud ved samme arkitekt (1 side frem).

Andelsboligforeningen Grønnegade

Grønnegade 21, trappeparti
22/3 2005 kl. 10.09 © pelo
Grønnegade 21-27, haveside
17/4 2005 kl. 12.11 © pelo

Andelsboligforeningen Museumshaven

Museumshaven, Grønnegade 21-33
9/9 2007 kl. 14.28 © pelo

Grønnegade 29-33, nr. 31-33 (t.v./midten) bygget 1994 (indflytning 14/10), nr. 29 (t.h.) 1995

Altaner påbygget ca. 2006 til erstatning for oprindelige franske altaner hvorved det klassisk-romerske udtryk ændredes.

Museumshaven
17/4 2005 kl. 12.10 © pelo

før de franske altaner blev erstattet med påbyggede altaner

10/7 2015
tak til Ole Madsen, tidl. Grønnegade, nu Lov, og Jill Munnecke