Museumshaven

Museumshaven, Grønnegade 21-33
4/7 2006 kl. 7.38 © pelo

Grønnegade 21-33, bygget i 3 etaper 1994-2000 ved Peter Karstensen Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S, senere KASTOR Arkitekt- og Ingeniør­firma A/S for Kuben Boligbyg A/S til to andels­bolig­foreninger:

Forud gik rydningen af en del baghuse og af blandet bebyggelse her langs Grønnegade:

Grønnegade 21-35 1958
1958, ukendt fotograf

Grønnegade 21-35 1958

nr. 21

funkis, 2 etager med forretning i stuen og bolig ovenpå, var bygget 1942, vel for bager­mester Nordahl Jørgensen der havde forretning her 1936/37-46. Skomager­mester, fra 1870 også læder­handler, Johannes Chr. Olsen* boede her fra senest 1855 - død 1889. Enkefru Olsen videre­førte forret­ningen der ved samme tid flyttede til Brotorv hvor den midt i 1890'erne blev overtaget af Peter Iversen* der senest 1899 flyttede til Ramsherred 4. Her var bageri 1893 - mindst 1960, senest 1906 - 1916 ved Frederik Christensen.

nr. 23

Her boede skrædder­mester Anders Hansen senest 1860 - død 1892. Han ejede selv huset.

nr. 25

Købmand C.W. Borchsenius* ejede huset senest 1857, efter hans død 1858 enkefru Caroline Borchsenius. Hun boede her 1860 med 2 ugifte døtre. Omkr. 1870-80 ejede hun stadig huset, boede her ikke længere men lejede det ud. Det samme gjorde de flg. ejere, fra senest 1890 købmand Lillelund* (1 side frem), fra 1905 enkefru Emilie Lillelund, Lejer var senest 1870 - død 1889 sadelmager ved 4. Dragon­regiment J.R.R. Madsen; o. 1890 boede hans enke her med sønnen der var svend, og 2 lærlinge. Omkr. 1906 boede Lillelunds gårdskarl Hans Chr. Albrektsen her; han åbnede 1908 detail­handel i Ringstedgade 64.

nr. 27

blev halveret ved jernforretningens udvidelse 1954 (nedenfor) og forsvandt maj 1964. Smede­mester Peter Jørgensen ejede og boede i huset senest 1857 - død 1877. Heste­slagter og pølse­fabrikant Peter Olsen boede her senest 1879 - 1910; Sydsjællands Social-Demokrat 7/7 1899: Heste­slagter Olsens Fødevarer konfiskeres. Raadne Pølser og rotte­gnavet Flæsk ... Jens Jørgensen (1875-1955), Jens Jør'n, drev detail­handel og beværtning 1910/11 - mindst 1949, tilflyttet fra nr. 17, værtshuset efter sigende med sand på gulvet. 1910 købte han huset. Kolonial­forretningen fandtes stadig 1960 ved Knud Nielsen.

nr. 29

fik sit funkis-udseende ved en ombygning 1935 for detail­handler Jens A. Jensen.

Ejere og beboere

Her var tobaks­forretning o. 1939-48, 1939/40- ved Emil Pedersen der også boede her. Efter en brand på Østre Krematorium 28/7 1987 var her kirkegårds­kontor et lille års tid. Det var det sidste hus i rækken der blev revet ned. Om ved 1990 stod det omgivet af jern­forretningens grund.

nr. 31

Ejer og beboer o. 1857-1901 var murer Mads Jørgensen der måske ny- eller ombyggede huset i 1870'erne. Der boede jævnt hen 5 familier i forhuset og 1 i et baghus. Omkr. 1921 var en af dem værtshus­holder Anton Julius Calum (Kalum) med kone og søn, tilflyttet fra Satterups gård. Sønnen Regner (f. 1909), blev 1938-49 Næstveds borgmester.

nr. 33

Politi­betjent og arrest­forvarer Heinrich Martin Munnecke ejede huset fra senest 1857 men blev boende på tjeneste­stedet - død 1863. Hans enke Kirsten ejede og boede i det - død 1869. Sønnen, Th. Munnecke etablerede sig her som snedkermester 1858 og var her stadig 1862. Familien ejede huset - mindst 1901.

Frk. Jacobine (Bine) Stæger drev forretning med handsker, parfume, hatte og Damearbejder 1862 - mindst 1880 på skiftende adresser, her i husrækken 1864-, længst i huset her.

nr. 35

der anes yderst t.h., er arkitekt Urban Hansen Reistrups* funktionalistiske lager­bygning, bygget for Sydsjællands Jernforretning 1934, 1954 forhøjet med en etage og elevator­tårn og lager­haller bagud ved samme arkitekt (1 side frem). Udvidelsen kostede 1½ hus, foruden det halve af nr. 27 vel et baghus et sted i rækken. Civil­forsvaret i Næstved, dengang ret nyetableret, stod for første del af ned­rivningen med bombe­sprængning og efter­følgende rednings­øvelse.

Andelsboligforeningen Grønnegade

Grønnegade 21, trappeparti
22/3 2005 kl. 10.09 © pelo
Grønnegade 21-27, haveside
17/4 2005 kl. 12.11 © pelo

Andelsboligforeningen Museumshaven

Museumshaven, Grønnegade 21-33
9/9 2007 kl. 14.28 © pelo

Grønnegade 29-33, nr. 31-33 (t.v./midten) bygget 1994 (indflytning 14/10), nr. 29 (t.h.) 1995

Altaner påbygget ca. 2006 til erstatning for oprindelige franske altaner hvorved det klassisk-romerske udtryk ændredes.

Museumshaven
17/4 2005 kl. 12.10 © pelo

før de franske altaner blev erstattet med påbyggede altaner

15/7 2017
tak til Ole Madsen, tidl. Grønnegade, nu Lov, og Jill Munnecke
21: 39(a), gl. 58e
23: 40, gl. 58c
25: 41, gl. 58d
27: 42, gl.59
29: 43, gl. 60
31: 44, gl. 61(,62a)
33: 45, gl. 62b