Nygade 7-9

Nygade 7-9
11/11 2007 kl. 13.22 © pelo

Advokatgården, bygget 1959-60 ved arkitekt Arne Hoff-Møller for Centrum I/S, løbende små­ændringer, bl.a. nye vinduer. Afløste en række småhuse.

Arkitekt Hoff-Møller havde selv tegnestue her o. 1970. Oprindelig var der 15 klub­værelser i tagetagen; de blev 1986 ændret til 2 store lejligheder. Nu fylder kæden ADVODAN hele huset.

de nedrevne huse

var uensartede: nr. 3-5, nedrevet o. 1970, i 2½ etage, nr. 7-15 traditionelle i 1½ etage.

Nr. 3 var bygget af murer Jens Larsen senest 1859, vist senere forhøjet. Her var skrædderi o. 1890-1906

og brolæggervirksomhed o. 1890-1929

Købmand Samuel Hartmann ejede nr. 5 senest 1857 - død 1859, derefter hans svigersøn kbmd. Daniel Jacobsen - død ca. 1861, derefter dennes enke Lene - død 1882/83. De brugte huset til udlejning. Her var værtshus ved enkemadam Ellen Striboldt o. 1859-63, gæstgiveri ved J. Fehsted senest 1878 - død 1883. Murermester Hans Larsen (f. 1849) købte huset på auktion 1883, om- eller nybyggede det, færdigt 1884, og boede her o. 1890-1930.

I nr. 7 boede Hans Larsen o. 1857-84. Han ejede også huset. Han var træsko­mager, senest 1870 detail­handler, fra 1876 beværter. 1884 brændte gården ned. Larsen lod murermester P. Hansen genopbygge den samme år. Hans Johansen videre­førte værtshuset senest 1887 - død 1903; hans enke ejede og beboede stadig huset 1911, Hans Johan Vilhelm Johansen drev afholds­beværtning o. 1906. Tømrer­mester Alb. Larsen boede her o. 1920-25.

Murersvend Rasmus Larsen ejede og boede i nr. 9 senest 1855 - 1895, da han solgte huset til murermester N.Chr.J. Christensen for 400 Kr. samt Aftægts­forpligtelse (NA 6/11). Christensen boede her senest 1901 - død 1926.

Nr. 11-13 var beboet senest 1855. Her boede smed Niels P. Jacobsen o. 1876-88. Han frem­stillede vægte, både decimal- og kreatur-. Hans enke ejede og boede i huset 1890 og ernærede sig ved syning.

I nr. 15 boede murersvend Terman Lauritzen senest 1856 - død 1868. 1859 åbnede han høker­forretning. Han lagde sig 1862 ud med stor­borger­skabet ved at fremføre at høkere har eller bør have ret til at forhandle brændevin; det kunne byrådet hvor der sad storkøbmænd og brændevins­brændere, ikke give ham ret i (NA 24/2, 25/3). Hans enke ejede og boede i huset til mindst 1890. Her var skomageri 1856 - mindst 1901

9/10 2013