Nygade 17
2/7 2004 kl. 13.23 © pelo

Nygade 17

bygget før 1860 af murersvend Jens Larsen* der stadig ejede det 1860. Fra starten var der lokum i et skur i gården.

Småkører Jens Christensen boede på matriklen 1855, måske her, i hvert fald 1860 - død 1862. Han efterlod 4 børn og kone der appellerede til den offentlige Goddædighed, anbefalet af pastor Listov og bogtrykker Bang*. Hans efterfølger der hed det samme, ejede og boede i huset - mindst 1890, ingen tjeneste­folk. Han var også detail­handler, tømrer og støberi­arbejder.

Anders Madsen (f. 1854) ejede huset o. 1901-11 og boede her o. 1901-16, med familien, 1901 5 børn, men ingen tjeneste­folk. Han var vægter. 1916 var han blevet enkemand og havde fået en aftrædelses­stilling som retsvidne. Næstveds korps af vægtere, i 1913 4 mand, blev 1919 erstattet af politi­betjente.

Skrædder Carl Bernhard Jensen (1882 - 1957), Grønne­gade 12, købte huset senest 1915/16 og etablerede sig som mester her. Han boede her med familien, 1916 10 børn hvoraf ældste søn var lærling hos faderen, men ingen tjeneste­folk; han var her - død. 4 sønner blev skræddere, en, Kaj E. Jensen (f. 1919) videre­førte C.B. Jensens Herre- og Dame­skræderi her til mindst 1970 og reklamerede med Næstveds ældste skræderforretning.

10/7 2017
37, gl.58i