Nygade 17

bygget mellem 1855 og 1860 af murersvend Jens Larsen der stadig ejede det 1860. Fra starten var der lokum i et skur i gården.

Småkører og detail­handler Jens Christensen boede her o. 1860-90 med familien, 1860 6 børn, men ingen tjeneste­folk; senest 1870 ejede han huset.

Anders Madsen (f. 1854) ejede huset o. 1901-11 og boede her o. 1901-16, med familien, 1901 5 børn, men ingen tjeneste­folk. Han var vægter. 1916 var han blevet enkemand og havde fået en aftrædelses­stilling som retsvidne. Næstveds korps af vægtere, i 1913 4 mand, blev 1919 erstattet af politi­betjente.

Skrædder Carl Bernhard Jensen, Grønnegade, købte huset senest 1915/16 og etablerede sig som mester her. Han boede her med familien, 1916 10 børn hvoraf ældste søn var lærling hos faderen, men ingen tjeneste­folk; han var her stadig 1931. En yngre søn, Kaj E. Jensen (f. 1919) videre­førte C.B. Jensens Herre- og Dame­skræderi her til mindst 1970.

2/11 2012