Hjultorv 4, Ramsherred 1
25/3 2002 kl. 9.59 © pelo

Ramsherred 1

Den bageste knappe halvdel frem til nedløbs­røret er bygget 1927. Resten nærmest stod i en etage indtil den blev om- eller nybygget til denne helhed 1930-31. Begge byggerier ved arkitekt Ludvig Beldring* for Carl Jensens* snedkeri og møbel­forretning. 1942 lagt sammen med Hjultorv 4 (bagest og nedenfor) for samme. 1986-87 istandsat for Bilka.

Den tidligere bindingsværks­gård med 9 fag forhus tilhørte sadelmager Jørgen Kiertmann o. 1810-47, så hans enke, så snedker­mester H.C. Kiertmann* der havde værksted her fra senest 1838. Fra midt i 50'erne supplerede fru Christine indkomsten med modehandel. September 1862 gik gården på tvangs­auktion. Køber var en yngre kollega, snedker­mester Christoffer Jensen*, tilflyttet fra Kindheste­gade 1-3. Han var kommet fra Rødby til Næstved hvor han blev mester 1855.

Ved hans død 1882 gik ejendommen med snedkeri, ligkiste- og møbel­magasin videre til sønnen Carl Jensen*, så til enkefru Marie Sofie Jensen der boede her - mindst 1948 og igen til sønnen Carl Aage Jensen (f. 1895) der også boede her. En yngre søn, Arne Dithmar Jensen (1902-55), boede her 1929-46/47; fra 1935 ledede han familiens nye forretning i Torvestræde 4 hvor han også flyttede hen. Familien videreførte virksomheden i huset her, efterhånden mest som møbel­forretning, indtil 1986, da ejendommen blev solgt til Bilka, som efter en istand­sættelse åbnede en afdeling af Tøj & Sko i en del af huset, med indgang fra det tidligere Hjultorvet 4; forretningen lukkede 2012.

1861 - mindst 1942 var her også barber- og frisør­salon, i de sidste år i et lille lokale på hjørnet nærmest

Hjultorv 4

Hjultorv 4
24/3 2002 kl. 16.22 © pelo

Kort efter Carl Jensen Møblers overtagelse 1942 blev huset ombygget ved arkitekt og Urban Hansen Reistrup*, bl.a. med det store, strømlinede vindue. April 1987 åbnede Bilka afdelingen af Tøj & Sko her, lukket 2012.

Hjultorv 4 ca. 1900

Hjultorv 4 ca. 1900
ca. 1900, ukendt fotograf

Her var glarmesterforretning o. 1827-82

Her var bageri og konditori o. 1892-1940

1942 lukkede Søeborg og frue forretningen og flyttede til Køge for at nyde deres otium. Først solgte de huset til naboen Carl Jensen (ovenfor) der straks rev det ned og byggede nyt.

6/8 2015