Ringstedgade 2
24/3 2002 kl. 16.38 © pelo

Ringstedgade 2A

1946 købte sparekassen (1 side frem) huset af enkefru Varstrup Rasmussen (nedenfor), 1948 lod den arkitekt Knud Andersen bygge den om med et noget andet udseende end nu: penthouse og lysgrå facade­kakler. Det blev ændret til mansard og puds 1986, samtidig med nabohuset (1 side frem). Istandsat 2001-02.

Traditionen med herre­ekvipering fortsatte i det nye hus:

T.v. fortsatte Næstved Kaffe­brænderi indtil mindst 1979, - mindst 1960 ved Henry Jacobsen, fra senest 1962 ved Tove Petersen. I slutningen af 1990 flyttede tøj­forretningen Gitte E hertil fra nr. 20.

Tøjhuset 1920
vejviser 1920, ukendt tegner

Tøjhuset 1920

Det gamle gavlhus blev revet ned og 1914-15 erstattet af et nyt hus med jugendstil­præg i to etager med fronti­spice og kviste, bygget ved arkitekt G.E. Andersen* (tegninger september 1914) for herre­ekviperings­handler Andreas Rasmussens* enke Eleonora Rasmussen der ejer huset og bor på 1. sal o. 1916-25 sammen med sønnen Ejnar Varstrup Rasmussen, 1916 også en tjeneste­pige og en handels­lærling. Huset får kun lov at stå i 30 år. Forretningen fortsætter under skiftende ejere indtil ca. 2000. Det var det hus Knud Andersen forhøjede og ombyggede til ukendelighed.

Traditionen med herre­ekvipering fra nr. 6 og 4 fortsatte her:

Her var Næstved Kaffe­brænderi 1928 - mindst 1982

før istandsættelse

Ringstedgade 2 i 2001
17/6 2001 kl. 16.16 © pelo

Gavlreklamen med variationer over Sparekassen Bikubens logo fik ny udformning efter 1984 og forsvandt ved istand­sættelsen 2001-02 sammen med baldakinen.

Ringstedgade 2, bagside
14/9 2002 kl. 11.18 © pelo

bagside

25/7 2017
246b