Ringstedgade 16, Grønnegade 20-22

Ringstedgade 16, Grønnegade 20-22
15/4 2006 kl. 14.38 © pelo

betonelementer bag præfabrikeret skalmur, bygget 1996-97 ved arkitekt Helge Jørgensen, Tegnestuen Apostel­gaarden, for anparts­selskabet SCSK 1510 ved Ole Marxen, Vedbæk, efter nedrivning af familien Daases købmandsgård og en toetages beboelses­ejendom Grønnegade 20-22 (t.h.) 1996. Max Bank lod 2005 sin fløj (t.h.) male i en anden farve.

Huset lanceredes som Næstved City-Center, men det er vist aldrig slået an. Fra begyndelsen optog elektronik­kæden Fona hele stueetagen mod Grønnegade (t.h.), men den lukkede her 3/7 2004. 21/5 2005 fulgte privatkunde­afdelingen af Max Bank, med café - byplanen tillader ikke nyt penge­institut i midtbyen. På den todelte førstesal, kædet sammen af en gangbro med store vinduer, havde motions­centret Scala cityfilial 2005-09/10, fraflyttet til Jernbane­gade 11.

Daases gård

ccccc
ca. 1890'erne, foto Christensen & Co., original i Næstved Museum, TP,59,121

4 længer i bindingsværk, kan følges tilbage til 1682. Ved midten af 1700-tallet blev længen mod Ringsted­gade der ses her, reduceret fra to etager til én, som det skete for flere gårde ved den tid, ved om- eller nybygning. Huset hvis gavl ses helt t.h., er vist fra 1881. Den gamle fløj mod Ringsted­gade blev ændret flere gange, især 1913 ved arkitekt Georg E. Andersen. Den blev efterhånden et uforbederligt rod, men gavlen mod Grønnegade og fløjen med port mod Grønnegade blev stående i bindings­værk. Dem restaurerede Brd. Christensen 1980-81. Kommune­atlas Næstved (1991) markerede dem med høj bevarings­værdi. Arkitekt Helge Jørgensens første forslag fra 1989 og 90 bevarede både dem og Grønnegade 20-22. Alligevel dømte en lokalplan fra november 1992 dem til nedrivning.

Daase'rnes købmands­forretning kan følges 1801-1953

Omkr. 1860-1911 ejede familien Daase også Ringsted­gade 17 hvor de brugte gården som tømmerlager. Forret­ningen, eller en tilsvarende, blev o. 1960-70 fortsat af Chr. Petersen, især med brændsel og grovvarer.

15/3 1941 åbnede Brdr. Christensen, Kai (d. 1993) og Poul (d. 1992), glarmester­forretning, senere kunst­handel i fløjen her, 1959 købte de gården. Brødre­menigheden lukkede oktober 1989, men 25/11 genåbnede Poul Christensen Brdr. Christensens Kunsthandel i Østergade 14.

Her mod Ringstedgade var der i årenes løb mange butikker, bl.a.:

Grønnegade 18

var ejet af skomager­mester Søren Sindahl* senest 1845 - død 1888.Han boede her også, 1845 med familie, svend og lærling. Sønnen Chr. Sindahl* drev købmands- og produkt­handel skråt overfor i Ringsted­gade 15 indtil konkurs 1886; året efter flyttede han herover hvor han boede 1890 sammen med moderen, enkefru Maren Sindahl der stadig ejede huset 1911.

Grønnegade 20-22

var del af Daases gård. Her boede 3 selvstændige med virksomhed overfor:

Nr. 18-22 blev revet ned 1995/96.

6/8 2015
Tak til Lilli Christensen og Næstved Museum