romanske huse i Næstved

ca. 1100-1300, middel­alderens første stenhuse. Som navnet siger er det en videre­førelse af oldtidens romerske bygge­teknik, nu mest brugt til kirker og klostre. Der er ikke mange tilbage af dem, i Næstved ingen, kun spor i huse, der senere er gotisk og nygotisk ombygget.

Indtil sidste halvdel af 1100-tallet er materialet natursten, mere eller mindre til­huggede. Så vandt brændte tegl frem. Begge materialer ses i Sct. Mortens Kirke. Over­gangen giver gerne et fingerpeg om dateringen.

Det er tunge tykke mure, over de små døre og vinduer hviler de på halve cirkel­buer, loftet kan være fladt bjælke­loft eller hvælvet, i tøndeform, som kuppel eller på kryds, men altid bygget over halv­cirklen. Det giver kun mulig­hed for forholds­vis lave og smalle rum uden meget lys.

gotiske huse i Næstved

Middelalderens huse, som de endnu er bevarede, er helt over­vejende kirker, klostre og andre kirkelige institutioner. Sjældnere er vedslige huse. Når Næstved alligevel har fem af dem hvoraf de to danner den sammen­hængende husrække Boderne, endda fire i tegl og det femte rigt udsmykket, så vidner det om Næstved betydning i middel­alderen.

Den romanske stils begræns­ninger overvandt man i Nord­frankrig hen mod 1200. Man opfandt gotikken. Man samlede med kryds­hvælvinger det meste af husets vægt i søjler eller piller så murene kunne gøres tyndere og vinduerne større. Ved at gøre buen høj og spids gav man den et tryk udad der så balanceredes af udvendige stræbe­piller så bygningen stod i spænd. Mur­værket blev kun en skal mellem de bærende konstruktioner og kunne opløses i et filigran af vinduer med et voldsomt lys­indfald i de stadig højere rum, oftest gennem mange­farvede glas­malerier.

Gotikken er altså ikke kun stil, men også teknologi - en ingeniør­bedrift. Men i udkants­områder som Danmark var gotiske om- og til­bygninger tit bare pynt. I Næstved hævder Sct. Peders kor sig dog fornemt blandt østersø­gotikkens mester­værker.

Hov! Kaldte han Danmark udkants­område? Er der da noget mere dansk en den gotiske landsby- eller købstads­kirke, i røde tegl eller hvid­kalket, med kamtak­gavle (trappe­gavle)? Teglstens­gotikken kom hertil fra hanse­stæderne hen ved 1300. Bare tag til Lübeck, Rostock eller Stralsund og se dig om! Den er fælles for hele Østersø­området, hanse­stædernes domæne, men sjælden i Nordsø­området.

Arkitekter? Dem kender vi ikke. Individualisme og originalitet var ikke i kurs i middel­alderen.

29/12 2008