Præstøvej 13

bygget 1912 ved og for arkitekt og brand­inspektør Ludvig Beldring* der flyttede ind 8/10. 1916 boede han her med familie og tjeneste­pige. November 1917 solgte han huset for 15.000 kr. til sin søster og svoger, lærerne Karen Sofie og Otto Thiesen, og flyttede selv til Krumport 6, 1922 til Ostenfeldts­vej 4. Thiesens flyttede hertil fra nr. 15 (ikke vist). Otto Thiesen (f. 1907) var i en periode medlem af byrådet. Han boede her stadig 1948, det sidste par år som pensionist. Fru Thiesen boede her stadig 1960. Bygherrens og fru Thiesens far, pensioneret overlærer (skole­inspektør) Johannes Beldring*, boede på 1. sal o. 1921.

Omkr. 1970 havde Næstved-Bladet ved K. Jensen redaktion på 1. sal.

Tak til Helle Pedersen, f. Thiesen
dokumentation
27/8 2017
64s