Præstøvej 17

bygget 1903/04 af murer­mester Poul Nielsen i nr. 23 (ikke vist) der ejede huset 1906 og lejede det ud til assurance­boghholder Carl Georg Viggo Outzen med familie. Før 1911 købte over­sergent Hermann V.B. Olesen huset. Han påbyggede fronti­spicen 1914. Da Næstved blev næsten afmilitariset 1923 lod han sig pensionere og nedsatte sig her som tand­tekniker. Han boede her -1937/38.

Huset med den skæve kvist kaldes typen af eksperter, jeg kalder den totredjedels­huset: Efter klassiske normer skulle et respektabelt hus have fronti­spice (facadegavl), gerne under­støttet af en frem­springende facade (karnap). Men den skulle være i midten, så at facaden var symmetrisk omkring den. Det var der ikke rigtig plads til i småhuse. Løsningen blev denne asymmetriske type, der kan ses i utallige variationer i Næstved og overalt. Dette hus er et fint eksempel.

Præstøvej 19

bygget 1903 for kommunelærer Niels Morten Jensen. Kvist tilføjet 1909, indgangsfløj t.h. 1916-17. En renovering 2006 erstattede transparent berapning, også blå, med heldækkede farve og røde cementtegl på taget med sortglaseret tegl. Huset ligger højt på åsen er er vidt synligt sydfra.

Lærer Jensen boede her o. 1906-16 med familie, 1906 også tjeneste­pige og logerende kollega. Købmand Herman Hoff boede her o. 1921-25, farvehandler Hannibal Albertsen o. 1929-34; begge lejede 1. sal ud.

Præstøvej 25

bygget 1903 for stenhugger Niels Rasmussen der købte grunden 1904 og boede her 1906 med familie og logerende, men ingen tjenestefolk. Omkr. 1911-16 boede hans enke her, 1916 på 1. sal med stueetagen udlejet til fabriks­inspektør Niels Andersen. Slagter­mester og kreatur­handler Anton Nielsen ejede og boede i huset o. 1924-48.

Salgsbod t.h. bygget 1930 for blomster­handler Chr. Hansen.

I mange år var her stenhuggeri med gravsten, sidst o. 1980 ved Jørgen Ødder, o. 1970 tillige Irenes Blomster. Beliggen­heden var god lige over for indgangen til kirkegård og kapel.

28/8 2017
nr. 17: 64p
nr. 19: 64m
nr. 25: 64k