Kattebjerg 1
31/5 2008 kl. 18.30 © pelo

Kattebjerg 1, Jernbanegade 2

Kattebjerg 1

og Jernbanegade 2 (t.v.). På hjørnet:

Jernbanegade 2

Jernbanegade 2
31/5 2008 kl. 18.29 © pelo

Cigar- og tobaks­fabrikant Jakob Hansen (f. 1852) fortsatte fra den tidligere gård (nedenfor); han boede her også - mindst 1911; Dagny Marie Christensen, datter af glarmester J.A. Pedersen (nedenfor), var veninde med datteren og huskede fra o. 1905-10: Cigar­fabrikant Hansen fik store baller tobak hjem. Dem skilte fru Hansen ad, sorterede tobaks­bladene, ribbede en del, og lagde dem i blød, senere blev de tørrede, og på værkstedet sad der nogle svende og rullede cigarerne. Disse blev sorterede af hr. Hansen ... I kælderen ud imod Jernbane­gade havde de værksted, derfra gik en lille trappe op til butikken, fra denne gik atter en lille trappe op til et bagværelse og herfra en trappe ned til gården ... en smal køkken­trappe til 1. sal. Her lå et mørkt køkken med det sædvanlige spisekammer og komfur ... soveværelset lå helt oppe på 3. sal; 1914 flyttede Hansen med forretning over i nr. 3.

Næstnederst t.h. havde glarmester og galanteri­handler J.A. Pedersen* forretning 5/8 1893 - 4/11 1898, tilflyttet fra Haslev, fraflyttet til egen nybygning, Ramsherred 13. 7/11 1898 - 2015 er der ur- og brille­forretning i lokalet

1890'erne - 1970'erne barbersalon

den tidligere gård

havde forhus mod Sct. Mortensgade - Kattebjerg. Ejer fra senest 1860 var snedker­mester Jens B. Lemvig* overfor. Gården blev ligesom nabogården delvis eksproprieret og nedrevet ved anlæggelsen af Jernbane­gade 1870. Resten af 70'erne lå ejeren i strid med Det sjællandske Jernbane­selskab og Næstved Kommune, indtil midten af 70'erne om Under­muringen m.v. af Snedker­mester Lemvigs Gavlmur, som Jernbane­selskabet i Henhold til Overrets­dommen skulde lade foretage (NT 14/12 1874), så om skel og hegn.

Som de tidligere ejere brugte Lemvig gården til udlejning

1892 solgte Lemvig gården med en just tilkøbt parcel af sandbanken bagved til murermester Ole Petersen*, Sandstræde, der straks rev den ned og byggede nyt.

3/10 2015