Kattebjerg 9-19

Kattebjerg 9-19
19/8 2006 kl. 15.09 © pelo

hjørnet af Krumport (t.h.), 20 lejlig­heder bygget 1984-85 af Boligfonden Bikuben ved arkitekt Erik Rask Larsen, Peter Karstensens tegnestue, for andels­bolig­forening. Byggeriet præmieredes 1986 af Næstved Kommune.

De tidligere huse (nedenfor) blev revet ned, vistnok o. 1970. Den attraktive hjørnegrund med udsigt til Sct. Mortens Kirkes kor henlå herefter som tomt, reserveret en evt. udvidelse af rådhuset. Først da den var opgivet, kunne der gives bygge­tilladelse, nu uden butiks­lokaler.

I mellemtiden var gruspladsen blevet brugt til parkering med kælenavnet Knudsens Plads efter ejeren. Da samme tømrer­mester Frede Knudsen i januar 1981 forbigående spærrede den med jordvolde, vist på grund af et uafklaret forsikrings­spørgsmål, blev den omdøbt til Skytte­graven.

Kattebjerg ca. 1870

Kattebjerg ca. 1870
foto J.F. Busch ca. 1870, original i Næstved Museum

hjørnet Kattebjerg 13, Krumport 1

var del af postmester Wittes* udlejnings­huse. 1866 solgte enkefru Witte gården til genboen, skomager­mester M.S. Møller*, der ejede flere huse i kvarteret. 1875 lod han den nedrive og erstatte af et et hjørnehus i en etage blank mur på kampestens­fundament, med skråt afskåret hjørne som nu. 1883 averterede han den til salg.

Hans Mortensen drev værtshus her o. 1877-83

Her var detail­handel o. 1880-1910

Landpost Lars Nielsen ejede og boede i huset 1906 - mindst 1925. Fru Ane Sophie Nielsen var jordemor.

Håndværkere:

Kattebjerg 11

bagved var ikke bebygget her o. 1870. 1884 byggede tømrer­mester Julius Lorents Christian Lorentzen et ny hus som han stadig ejede og boede i 1890. Kollegaen J.N. Mørup boede her 1884 - død 1886; fru Regine Mørup var dame­skrædder­inde og flyttede efter mandens død hen i nr. 3.

Murermester Hans Christiansen* boede fra senest 1890 på 1. sal; han ejede huset o. 1896-25 og ombyggede det 1896 og 1901. Han deltog i det konsortium der 1896 købte Eddeliens gartneri og derefter anlagde Ramsherred­gades Forlængelse og udstykkede grundene omkring den.

Efter Christiansens død købte kommunen 1927-28 huset og brugte det til udlejning til brandmænd; det skulle forkorte udryknings­tiden fra den nærliggende brandstation i Teatergade. 1929 udgravedes en passage til formålet. De frivillige brandmænd her var gennem­gående håndværks­svende og maskin­arbejdere; 1937/38- boede her en professionel brandmand.

Malermester Evald Nielsen boede her o. 1929-55, tømrer­mester Aage Hansen o. 1938-49.

Kattebjerg 9

bagest, gavl og kvist skimtes, 9 fag bindings­værk i 1½ etage, var 1883 - mindst 1916 ejet og beboet af gårdskarl Hans Jacobsen.

----
Husene blev vist revet ned omkring 1970.

T.v. baghuse Østergade 1-5

4/10 2015