Indre Vordingborgvej 22

bygget 1902 for købmand Jacob Thaning*, tilbygning, vel t.v., 1908 for samme. Thaning boede her med husbestyrerinde til sin død 1916, som naboen (nedenfor) tilflyttet fra nr. 17.

Læderhandler Johs. Rasmussen købte huset 1920 og boede her o. 1921-25. Rådg.ing. Rasmus L. Rasmussen boede her o. 1942-60.

Jacob Thaning ejede og drev en o. 1904-10 Næstved Cementvare­fabrik der som reklame støbte Karl Hansen Reistrups løver, det første par til Håndværker­udstillingen i og foran Bygningen 1908. Da Industri­foreningen takkkede nej til at overtage Rovdyrene fik de for en kort tid Hule i Thanings have her (SS-D 6/8) indtil Teknisk Skole senere på året takkede ja. Nu har de job som dørvogtere foran Næstved Museums afdeling i Boderne.

Indre Vordingborgvej 20

hjørnet af Godthåbs Allé (t.h.), bygget 1902 for savskærer Hans Andersen, sidehus (maskinhus) 1909-10, trappehus med bade­værelse t.h. 1931.

Andersen flyttede som naboen (ovenfor) herover fra nr. 17. 1904/05 etablerede han savskæreri på grunden skråt overfor, Godthåbs Allé 2. 1906 boede han og familien, men ingen tjeneste­folk, på kvisten, fra senest 1911 i stuen. Sønnen Rolf fik 1929 eget hus på værkstedets grund. , 1949 havde H. Andersen & Søn værksted på Nygårds­vej 3. Andersen boede her stadig 1956.

I stueetagen boede 1906 slagter­mester ved Koopmanns Svine­slagteri Holger Meister med familie. På kvisten boede o. 1911-48 typograf ved Sydsjællands Social-Demokrat Lars A. Larsen med familie, de sidste år som alders­rente­nyder.

5/3 2018