Indre Vordingborgvej 32

bygget 1905-06 for jernstøber C.F.C. Paulsen* ved siden af (1 side tilbage)

Indre Vordingborgvej 28

INTET FOTO

hjørnet af Ågade

Jacob Thaning* oppe i nr. 22 ejede og drev Nestved Kulimport der havde oplag her. 1911 solgte han virksomheden med huset her til købmand Carl Severinsen* der samme år (skøde 1912) solgte huset videre til den neop stiftede Vordingborg­vejens Brugs­forening. 1912 byggede den og ansatte detail­handler Albert (egntl. Hans Albrecht) Hansen (1876-1954) overfor som uddeler. Han boede her med familie og for det meste også en logerende ugift kommis. 1946 efterflugtes han af Carl Iversen.

Brugsen var her til engang i 1960'erne, fulgt af et vasketeria som stadig er her. Vist først i 90'erne flyttede guldsmed Kirsten Fjord hertil fra Ringstedgade 22.

2/3 2018