Dania

Dania, Dania 3-5
13/6 2004 kl. 11.05 © pelo

Dania 3-5, indtil september 1991 Ringsted­gade 1A, bygget 1957-58 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup for hatte­handler Sven G. Hendriksen. Huset her havde i 70'erne en baldakin i samme stil som Axeltorv 1, rimeligvis også begået af Reistrup. Den forsvandt ved en istand­sættelse, vistnok ca. 2000.

Huset her, gade­gennem­bruddet til Rådmands­haven (tidligere Maglemølle­vej) og Dania 2-8, Ringstedgade 1 overfor afløste Hotel Dania. Navnet overførtes til det nye hus her, september 1991 også til gaden.

Her åbnede Sven G. Hendriksen sin forretning med hatte, handsker og tørklæder 3/3 1933. Op til forret­ningens 25 års jubilæum lod han det gamle hus erstatte med dette hvor han fortsatte i hjørne­butikken. Her nåede han og fru Tove også at holde 50 års jubilæum inden de lukkede kort efter, 1983/84.

Med Næstved Material­handel genoptog cand.pharm. Kjeld O. Madsen 1961 husets tradition siden 1925. Den lå helt t.h. mod Dania. Madsen solgte marts 1986 til Jette og Finn Normann der straks flyttede til Kindheste­gade 3, senere til Ringsted­gade 2 hvor den stadig er.

Mod Kindhestegade (.t.v.) drev Johannes Sørensen Joes Blomster fra husets opførelse til 1999. Midt i facaden mod Dania var der konfekture­forretningen Dania indtil 1984. Her var også Lady-Salonen ved Agnes Jacobsen o. 1960-70, tilflyttet fra nabohuset (1 side tilbage).

Kæden Holm Foto ved brødrene Torben, Henrik og Bjarne Holm åbnede i maj 1984 i Hendriksens tidligere hjørne­butik og den tidligere Dania. Nu er den del af kæden Click. 1999 inddroges den tidligere blomster­butik. T.h. afløstes materialisten straks af Frisør Jørgensen der tidligere boede på hjørnet overfor, over Bikuben. Han lukkede sommeren 2007.

rundt hjørne
21/5 2002 kl. 11.18 © pelo
dørtrin
15/3 2002 kl. 16.09 © pelo

Tærskelstenen med husets navn i rødgods forsvandt 2013/14 til fordel for en ny gadedør. Arkitekten plejede at lade kobbersmed Rasmussen udføre den slags.

gavl
24/3 2002 kl. 17.47 © pelo
skorstenstrappe
3/6 2007 kl. 18.16 © pelo
11/6 2014