Kindhestegade 12
9/5 2003 kl. 11.55 © pelo

Kindhestegade 12

bygget 1937 ved arkitekt Jørgen Otbo for automobil­forhandler Chr. Rahbek, sidehus forlænget bagud 1952 ved ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup, baghus (værksted) 1959-60 ved arkitekt Arne Hoff-Møller. Yderligere ombygninger 1964/65 ved rådg. ing. W. Rasmussen og 1981 ved arkitekt Gustav Petersen. Baghus ombygget 2004.

1/9 1929 havde Chr. Rahbek (1894-1974/75) overtaget General Motors-forhand­lingen i daværende Ringstedgade 11, Carlsen & Dybdahls Eftf.. 1936 overtog han værksted og ejendom her og byggede nyt. Privaten var i Ringstedgade 72. I huset her boede hans værkfører. Hans virksomhed, i mange år autoriseret Opel- og GM-forhandler, voksede frem til 1965 også til nabo­ejendommene nr. 10 og 6 (1 og 2 sider frem).

Da Firma Rahbek ophørte 1980 overtog hans forhen­værende kollega Per Nielsen sammen med tømrer­mester Evald Nielsen hele komplekset nr. 6-12 og lod arkitekt Gustav Petersen udarbejde en dispositions­plan. Han ombyggede selv bagude. I forhuset åbnede primo 1982 elektronik­udlejningen D:E:R der midt i 90'erne flyttede til Axeltorv 11, og 26. marts samme år den nye herre­ekvipering Funder ved Niels Funder, der 1987 flyttede til Axeltorv 7.

den tidligere gård

Trods den helt nye funkis-stil er der kontinuitet fra det tidligere hus, som Otbo opmålte inden nedrivningen: Én høj etage og midtstillet port, i sidste version flankeret af søjler.

Hans Hansen (f. 1839) nedsatte sig 1868 som praktiserende læge i nr. 2, baghuset. 1871 købte han gården her og flyttede ind året efter. 1890 boede han her med familie, karl og pige. Doktor Hansen sad i byrådet 1885-98 med hygiejniske Reformer som mærkesag. Han er kendt for sit arbejde for etablering af kommunalt vandværk. Her var han i opposition til fysikus P. Knudsen, embedslæge 1869-99. Dr. Hansen fik sin vilje 1888 og blev selv formand for vandværks­udvalget. Han boede her stadig 1911. 1914 solgte han gården til fabrikant A. Bech, træsko­fabrikken, der ombyggede den og boede her som pensionist 1916.

Købmand, urtekræmmer og maskin­fabrikant J.Chr.M. Ditlevsen (f. 1879) købte gården 1919 og boede her med forretning her o. 1921-30 tilflyttet fra Købmagergade 11. Han handlede også med biler. Senest 1925 havde mekanikerne Petersen og Troelsen værksted her; 1926 købte de gården af Ditlevsen. Samme år fik Det Danske Petroleums Aktieselskab tilladelse til et benzinanlæg i gården, drevet af Petersen og Troelsen. 1929 solgte de virksomheden til C. Lauritsen der førte den videre under samme navn. H.F.W. Petersen startede 1930 Importøren, Hjultorv 3. 1936 solgte Lauritsen til Chr. Rahbek der også købte gården og byggede nyt.

sidehus

bagside
13/6 2003 kl. 19.25 © pelo
baghus
3/6 2007 kl. 18.10 © pelo

Kindhestegade 12 G

Rahbeks tidligere værksteds- og garage­bygning ombyggedes 1981 til forretnings­hus og kom til at rumme Tæppeland, tidligere Jensen Tæpper, Ringstedgade 5-7, 26/2 1982 til 1993, efterfulgt samme år af VVS Comfort. En ny ombygning 20004-05 ved Gröning Arkitekter for Nordicom, begge København, forhøjede huset og gav det ny facade­beklædning hvorefter Mister flyttede herover fra Dania 12-14.

24/6 2015