Kindhestegade 14
9/5 2003 kl. 11.57 © pelo

Kindhestegade 14

bygget 1875 for snedker­mester Jappe, grundmur på kampestens­fundament. Kvistene er vistnok påsat senere, to før ca. 1906.

Snedker Frederik Jappe (d. 1898) kom som kollegaen Ypkendanz til Næstved fra kongeriget Hannover. De giftede sig med to søstre fra egnen og nedsatte sig som mestre, Jappe juli 1861 i Ringsted­gade 8. Han boede i stueetagen, 1880 med familie, tjeneste­pige og 3 lærlinge. 1880 søgte og fik han byrådets anbefaling af sin ansøgning om dansk indfødsret.

Snedkeriet videre­førtes til mindst 1911

Omkr. 1916-33 boede kommisssionær Chr.Fr. Lundstein Ibsen i stueetagen med familie, 1916 også tjeneste­karl. På den attraktive 1. sal:

Det tidligere hus var ejet og beboet af brændevins­brænder, senere landmand Jacob Gørtzen senest 1845 - død 1867.

24/6 2015