Kindhestegade 2
13/6 2004 kl. 11.06 © pelo

Kindhestegade 2

bygget 1946-48 ved arkitekt Knud Andersen for benzin­forhandler Einar G. Christiansen. Ombygget 1986-87 ved arkitekt Knud Toftvad for Maycon Entreprise: Den oprindelige facade i stueetagen der var trukket tilbage bag en arkade med bred gennem­kørsels­port båret af dobbelt­piller, ændredes til forretnings­facade.

Einar G. Christiansen drev Autogården, der også gav navn til det nye hus, videreført fra senest 1960 til 1971 af Karl Bonde der også solgte Austin-biler. Der var Esso-tank i arkaden mod gaden ud for porten 1948-71. Der var også Lillebil­centralen ved Frank E.E. Møller omkring 1947-49. Senest 1949 var her Lady-Salonen ved Agnes Jacobsen, senest 1960 flyttet til nabohuset, det nybyggede Dania (1 side frem).

T.v. for porten var der Mister herre­ekvipering ved Preben Olsen november 1986 til november 1993, tilflyttet fra Sct. Mortensgade 3, fraflyttet til Dania 10-12. T.h. har der været Centrum Radio siden november 1986, tilflyttet fra Ringsted­gade 25 og Hjultorv.

forhus ca. 1945

Kindhestegade 2 ca. 1945
ca. 1945, ukendt fotograf

Her var våde varer o. 1787-1850

Her var købmands­forretning 1851 - mindst 1909:

Drejermester og instrument­mager E. Wandinge var her 1856-74, tilflyttet fra Østergade, fraflyttet til gården overfor

Her var altsælgende magasin med nyt og brugt 1900 - mindst 1943

1946 solgte han gården til sønnen Einar G. Christiansen. han havde o. 1930-36 haft vognmands­forretning med automobil­udlejning her, og havde så begyndt benzintank på Farimagsvej 3. Han rev de gamle bygninger ned og byggede Autogården (ovenfor).

Helt t.h. med barber- og frisørsalon anes Dania, revet ned et årti senere.

bagside

bagside
24/3 2002 kl. 17.47 © pelo

Ved Toftvads ombygning 1986-87 blev sidehusets stueetage ændret fra garageporte til lidt fremskudt forretnings­,facade (midt i billedet) og et ny sidehus i en etage med forretnings­lokale tilføjet (t.h.).

25/6 2015