Herlufsvænge

sygeplejeskole
29/8 2005 kl. 11.45 © pelo

og Ringstedgade 75-79, bygget o. 1960 ved arkitekterne Vilhelm Groth-Hansen, Finn Westerby og G. Stæhr for Præstø Amt som sygepleje­skole med tilhørende kollegier (134 værelser) og 4 lejligheder til lærerinder. Social- og Sundhedsskolen m.m. I byggeriet indgik også 6 frit­liggende blokke bagud mod skoven med lejligheder til yngre læger og sygeplejer­sker. Boligerne blev taget i brug august 1959 - august 1962, sygepleje­skolen oktober 1963.

Vejen og bebyggelsen har navn efter gartneriet Herlufs­vænge der lå her fra senest 1890 (-1938 Sandstræde 3, - ca. 1950 Ringsted­gade 53 så nr. 61-65), fra 1916 med detailsalg i Ringsted­gade 16. gartneriet var, i hvert fald i perioder, ejet af Herlufs­holm Gods der drev det ved forpagter der også boede her

14/2 2016