Ringstedgade 11
11/5 2003 kl. 10.36 © pelo

Ringstedgade 11

bygget 1968-69 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for A/S Næstved Tidende, antagelig tegnet et par år tidligere, da højden på 4 etager gav vanskelig­heder med byplanen - bemærk at de 4 etager flugter med det gamle bladhus' herskabelige 3 (1 side frem). Facade mod gade i stål og norsk granit, ikke beton eller asbest som jeg af og til hører folk tro, mod gård i mursten. Baghuse 1912-48.

Trods genhusnings­problemer under nedrivning og nybygning 1968-69 fortsatte to forret­ninger fra det gamle hus i det nye: Heimdal Cykler helt t.h. og J.A. Larsen. Cykel­forretningen blev 1/12 1975 overtaget af Ole Pingel, tidligere professionel cykel­rytter, der udskiftede symaskiner og knallerter med racercykler. Siden 2000/2001 har den haft filial­værksted ved banen. Pingel overdrog i 2002 forret­ningen til brdr. Karsten Petersen, medarbejder siden 1981 og kompagnon siden 1998, og Torben Fibell, medarbejder siden 2001, der foråret 2006 flyttede den til nabohuset (1 side tilbage) men bevarede cykel­værkstedet i gården. J.A. Larsens guldsmede­forretning fortsatte til nytår 1995.

Et par andre forretninger der var her længe: Helt t.v. Knoth med børnetøj og damelingeri straks tilflyttet fra nr. 19 indtil 1981, afløst af Morell Stoffer 1982-2002, tilflyttet fra nr. 10 skråt overfor; Ruth Andersen Kjoler 1972-93.

I begyndelsen anvendte Næstved Tidende selv førstesalen til administration og markeds­føring, Hansen-Reistrups tegning har NÆSTVED TIDENDES OG LOKALBLADENES ADMINISTRATION på facaden mellem første og anden sal, mens de to øverste etager udlejedes til erhverv. Forsikringss­elskabet Tryg boede her 1976-2004, Hafnia Forsikring i en periode fra 1987. Siden sommeren 2005 er her igen blad­virksomhed idet Næstved Bladet flyttede hertil fra Axeltorv, sammen med Holst Reklame, begge nu ejet af Provins-Trykkeriet i Vordingborg.

Ringstedgade 11
24/3 2002 kl. 17.00 © pelo

gård, t.v. Næstved Tidendes fhv. trykkeri, bygget 1937-38/47/61/64 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup, ombygget 2002 ved arkitekt Henrik Sørensen; bagest t.h. Ole Pingels cykel­værksted.

Ringstedgade 11
23/6 2006 kl. 21.03 © pelo

sidehus, værksted bygget 1912 eller kort efter ved arkitekt L. Beldring for cykel­handler A.P. Carlsen, senere ændret og overtaget af hans efter­følgere Heimdal Cykler og Ole Pingel

4/9 2011