Ringstedgade 11
11/5 2003 kl. 10.36 © pelo

Ringstedgade 11

bygget 1968-69 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for A/S Næstved Tidende, antagelig tegnet et par år tidligere, da højden på 4 etager gav vanskelig­heder med byplanen - bemærk at de 4 etager flugter med det gamle bladhus' herskabelige 3 (1 side frem). Facade mod gade i stål og norsk granit, ikke beton eller asbest som jeg af og til hører folk tro, mod gård i mursten. Baghuse 1912-48.

Trods genhusnings­problemer under nedrivning og nybygning 1968-69 fortsatte to forret­ninger fra det gamle hus i det nye:

Et par andre forretninger der var her længe: Helt t.v. Knoth med børnetøj og damelingeri straks tilflyttet fra nr. 19 indtil 1981, afløst af Morell Stoffer 1982-2002, tilflyttet fra nr. 10 skråt overfor; Ruth Andersen Kjoler 1972-93. Helt t.h. i en del af den tidl. cykel­forretning er der Coffe and Cream, en god lille café.

I begyndelsen anvendte Næstved Tidende selv førstesalen til administration og markeds­føring, Hansen-Reistrups tegning har NÆSTVED TIDENDES OG LOKALBLADENES ADMINISTRATION på facaden mellem første og anden sal, mens de to øverste etager udlejedes til erhverv. Forsikringss­elskabet Tryg boede her 1976-2004, Hafnia Forsikring i en periode fra 1987. Siden sommeren 2005 er her igen blad­virksomhed idet Næstved Bladet flyttede hertil fra Axeltorv.

Ringstedgade 11
24/3 2002 kl. 17.00 © pelo

gård, t.v. Næstved Tidendes fhv. trykkeri, bagest t.h. Ole Pingels cykel­værksted.

Ringstedgade 11
23/6 2006 kl. 21.03 © pelo

sidehus, værksted bygget 1912 eller kort efter ved arkitekt L. Beldring* for cykel­handler A.P. Carlsen*, senere ændret og overtaget af hans efter­følgere Heimdal Cykler og Ole Pingel.

23/12 2017
142, gl. 102,103