Ringstedgade 21

Ringstedgade 21
11/9 2006 kl. 12.29 © pelo

Her var kobbersmedje 1880-1954 med værksted i baghuset, butik til gaden 1906-

Fra 1955 var her Lykfeldt Import, midt i 60'erne afløst af isenkram­kæden Importøren, senere Turist- og Service­kontor der 13/3 1978 flyttede til Banegårds­pladsen. Samme år udvidede naboen Sports­magsinet (1 side tilbage) her.

Fotograf K. Knudsen* have atelier Axeltorv 2 1905 - 1972 da han solgte til fotograf Gurli Petersen. Da huset der skulle nedrives, flyttede hun juli 1972 til Ringsted­gade 27. 1990 overtog hun huset og lokalet her hvor hun drev fddorretnignen - død 2015. En medarbejder fører den videre.

4/1 2018
51b, gl. del af 97