Østergade 24

Østergade 24
20/5 2007 kl. 9.12 © pelo

bygget 1960-61 ved G. Ladefoged for cykel­handler Tage Borum Ærø, afløste et ældre hus i en etage. Et sidehus fra 1700-tallet, just restaureret, brændte ned 17/2 1977 og blev samme år erstattet af et nyt (værksted og kontor) for cykel­handler Palle Borum Ærø.

Cykelhandler­traditionen fortsatte ved Tage Borum Ærø (1911-70) der udvidede med lager i nabohuset (1 side frem) og 1974 overfor og 14/3 1983 flyttede over gaden til nr. 23-25.

Østergade 24 1952
1952 © Kirsten Ærø

forhus 1952

Her var hundredårig handske­mager­tradition

Sønnen Henrik Wittmann var ejer og beboer mindst 1834-60, hans enke 1867, men han skiftede erhverv, var vognmand, høker og købmand.

Snedkermester Rasmus Høyer* (den yngre, f. 1838) boede 1870 til leje i nabohuset t.h. (1 side frem), men flyttede 1870/71 hertil med sit ligkiste­magasin. Senest 1874 ejede han gården; Wittmanns enke blev boende i sidehuset indtil mindst 1880. 1906 solgte snedker Høyer huset til kaffe- og delikatesse­handler Marius Høyer der døde året efter.

Så fulgte en lang cykelhandler­tradition, 1917-50 ved Jens Busk (1880 - 1950) der i begyndelsen også var auto­mekaniker og drev maskin­værksted, fra 30/1 1951 Tage Borum Ærø (1911-70) der også handlede med symaskiner og knallerter. 1960-61 byggede han nyt forhus.

Da havde det gamle forhus helt mistet sin facade. Det skete med mange gamle byhuse. De blev så revet ned, fx.

Eller står stadig

20/3 2016
tak til Kirsten Ærø