Mariehuset

Mariehuset, Marievej 2
4/5 2003 kl. 17.50 © pelo

Marievej 2, tidl. Ringsted­gade 42, indtil 1938 Ringsted­gades For­længelse 16, bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for manufaktur­handler Jens Lind*. Ændret flere gange, især for Næstved Kommune 2001-02, da det blev udvidet med den frem­trædende fløj t.v. Facadens tidligere døre og vinduer gen­anvendtes, i gavlen endda Tidemand-Dals opr. buede kvistvindue, ligesom gavlen følger arkitektens form­givning af de opr. gavle.

Lind købte grunden 1908/09 for stolte 6.000 kr. 1909 byggede han sig et lysthus på den. Da han 1912 var klar til at bygge villaen, byggede tømrer­mester P.F. Christensen* en stor boligblok på den anden side af den smalle stikvej (1 side tilbage); Lind prøvede at hindre det, forgæves. Christensen svarede igen ved at få Lindsvej omdøbt til Marievej, godkendt af byrådet 14/5 1917.

Lind boede her 1916 med familie og tjeneste­pige. 1918 lukkede han sin forretning og forlod byen. Villaen her solgte han til glarmester J.A. Pedersen* der ikke boede her men 1919 solgte den til isen­kræmmer Chr. Jessien* der boede her 1921 med familien og en logerende, men ingen tjeneste­folk. 1924 - død 1962 var ejeren manufaktur­handler Peter "I.V." Andersen* der boede her med en hus­bestyrer­inde, tilflyttet fra Jernbanegade 9.

1963-64 blev huset omdannet til kommunal børnehave, opr. fortrinsvis for børn af ansatte ved sygehuset overfor.

arkitekttegning
1912

arkitekt Johs. Tidemand-Dals tegning fra 1912 for købmand J. Lind*, vest­facaden mod Ringsted­gade

Vist her efter Næstved Museums årsskrift Liv og Levn 1-198 © med museets velvillige tilladelse.

Glarmester Pedersens* datter Dagny Marie Christensen huskede et halvt århundrede senere:

alt var gennemført flot, gulve af pitspine (jeg aner ikke, hvorledes det staves) i hvert fald træ uden en eneste knast, vindues­karme af marmor ... vaske­kummer i sove­værelset, ringeklokke herfra til 2 pige­værelser, ligeledes klokker fra spisestuen til køkkenet.

22/9 2019
4ae