Brogade 3-5

Brogade 3-5
19/10 2002 kl. 15.34 © pelo

hjørnet af Brotorv

Læs om huset med det knækkede hjørne.

Her lå tidligere en stor købmands­gård, vel­placeret lige inden for Storebro Port. Store dele af den blev nedrevet ved anlæggelsen af Brotorv o. 1820; endnu 1855 angav Hatting sin adresse som Nytorvet. Den synes at være gået tilbage efter at Wittusen 1833 begyndte overfor. Købmænd her var

Købmand Theodor Nielsen drev 1851- alsidig købmands­handel her. På auktion 15/5 1856 købte han gården. Hans husstand bestod 1860 af familien, 2 lærlinge, 2 tjeneste­piger og en karl. 20/8 1865 ophævede han forret­ningen bortset fra jern­støbegods, huder, skind og kreaturben; 1867 gik han konkurs.

På tvangsauktion maj 1867 købte købmand Frederik W. Beeken gården. Han havde siden 1862 drevet alsidig købmands­handel i Brogade 9, ved Broport, og der forblev den indtil han sidst i 1870'erne trak sig tilbage. 1880 ejede han, rentier på 49 år, stadig gården her og boede på 1. sal med kone, svigermor og tjeneste­pige. 1885 forlod han Næstved; en annonce beskrev Den af Hr. Rentier Beeken i flere Aar beboede elegante 1ste Sal ... 6 Værelser, Pigekammer, Fadebur, Spisekammer, Kjøkken med Vandpost (NA 14/7).

Her var bageri og konditori o. 1840-1970, de første år måske i nr. 7 (1 side frem) der var del af den gamle gård, fra senest 1860 her, bagest mod Brogade (t.v.)

I den høje hjørnekælder var der beværtning

Der var trævare- og møbel­forretning o. 1941-51 ved Ehlers Østergaard, og cykel­handel

Glarmester Niels M. Fraas havde forretning ved siden af porten 1861-62 og 1863-83/83, først i stueetagen, fra 1867 i kælderen; han solgte også galanteri- og nips­genstande og legetøj. Regiments­sadelmager Sophus Hansen boede her o. 1890-1906, o. 1911 efterfulgt af Karl Kristian Olsen. På 1. sal drev enkefru Frederikke Bendtsen, tidlige gæstgiver­ske i Vinhusgade 11 (2 sider tilbage), pensionat o. 1916-25.

1912 indrettede bager­mesteren i et baghus, vel den tidligere kakkelovns­fabrik, Cortz' Kaserne til 38 infanterister. Ved folke­tællingen 1/2 1916 boede her 35 indkaldte ved 26. bataljon. Forplejning hentede de på den nær­liggende Vinhusgades Kaserne. Kasernen ophørte 1920.

Derefter blev baghuset brugt til farveri og renseri

Så til VVS-værksted

Brogade 3

Brogade 3
14/11 2001 kl. 15.38 © pelo

I lokalet, der må være Arthur Cortz' tidligere konditori og restauration, drev marskandiser Ib Kyhn Nielsen forretning 1969 - årsskiftet 2002-03. Ca. 2008 blev det inddraget i cykel­forretningen.

29/5 2015