Brogade 7

Brogade 7
16/4 2004 kl. 16.59 © pelo

"Brotorvet", hjørnet af Farvergade (t.h.)

Gården udskiltes ca. 1800 fra nabogården t.v. (1 side tilbage). Senest 1810 er ejeren distrikts­kirurg Tode (1772 - 1828) der, under super­vision af land­fysikus Holtermann der boede overfor, var daglig leder af det nye amts­sygehus fra dets åbning 1816/17 til sin død. Todes enke flyttede til Vinhusgade 6.

Omkr. 1834 var her privatskole ved frøkenerne og søstrene Ane Johanne og Elisa Lorentze Bjørnsen. Murermester Johan Michael Meyer ejede og boede i gården senest 1855 - død 1879. Han byggede

og sad i en årrække i borger­repræsentationen og bygnings­kommissionen m.fl. Han var aktiv ved beslut­ningen om bygning af råd-, ting- og arrest­huset 1855-56.

Her var købmandshandel af den traditionelle, altsælgende slags senest 1884 til hen ved 1916:

1878 overtog købmand Niels Hansen (1851 - 1922) Beekens forretning i nr. 9. Han solgte grovvarer, især støbegods, men også kul, korn, foder­stoffer og kolonial. 1900 købte han gården her som han flyttede til kort efter, vel 1901, med forretning nede og lejlighed ovenpå hvor han boede o. 1906-21 med kone og tjeneste­pige, o. 1906 også nevø og prokurist Christian F. Lorenzen (f. 1881).

1906-22 var Niels Hansen også direktør i Næstved Diskonto­bank. 1912 optog han Lorenzen i forret­ningen der blev til Niels Hansen og Co. Ligesom Brandt i Østergade og Daase i Ringsted­gade havde forret­ningen lokaler på begge sider af gaden, her ved indfalds­vejen fra Lille Næstved. Kolonial­handelen flyttede over i nr. 6, ledet af Lorenzen indtil 1942.

1925 boede enkefru Hansen her med en frøken og en hus­assistent; o. 1929-48 Chr. Lorenzen med familie men igen tjeneste­folk, tilflyttet fra nr. 6. Grovvare­handelen her blev videreført af P. Emanuel Hansen - død 1954. Oktober samme år købte Gerhard Kjærdorf den. I begyndelsen kaldte han den Niels Hansen & Co's Eftf. og solgte støbegods og Kosangas. Efter­hånden blev det hårde hvidevarer, fra 1975 som del af sammen­slutningen Hvidevare­ringen. Kjærdorf solgte forretningen pr. 1/11 1987, to kæder førte den videre til udgangen af 1990.

Her var også urmager­forretning fra senest 1938 til 1974, ved Chr. Jensen, der også boede her privat - 1940/41, fraflyttet til det nye Kindhestegade 3, - død 1954, så ved hans tidligere medarbejder J.A. Knudsen der flyttede den til Hjultorv.

Siden 1993 er her restaurant, fra 1996 thai og snart efter Chinese Restaurant Wok & Chopsticks ved Jiang Nan der ved års­skiftet 2008-09 flyttede til Axelhus.

gårdskarle blev købmænd

1890 boede gårdskarl Peter Nielsen her. Han overtog året efter købmands­forretningen efter Albers. 1900 flyttede han over i nr. 4

Senest 1901 - 1912 boede gårdskarl Peter Christensen i stueetagen. Han arbejdede for købmand Birksted overfor der forstrakte ham med kapital til at etablere sig 1912, også i nr. 4. Der blev han 1946/47 efterfulgt af sin gårdskarl Chr. Jensen.

De 3 levnedsløb er vel sjældne men ikke ene­stående. 1908 åbnede Lillelunds tidligere gårdskarl Hans Chr. Albrektsen detail­forretning i Ringsted­gades For­længelse.

relief
7/8 2005 kl. 17.05 © pelo
relief
7/8 2005 kl. 17.04 © pelo

De to støbejernsplader, vel til kakkelovne, med kongelige svenske motiver, der er monteret på facaden mod Farvergade, kunne måske være reklame­skilte fra firma Niels Hansens tid.

30/5 2015
Tak til N. Christian Lorenzen