Vinhusgade 9

Vinhusgade 9
20/5 2007 kl. 8.45 © pelo

bygget 1972-73 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen efter forarbejde af arkitekt H.T. Højbjerg, Sorø, for advokat Mygind, Hjultorv. Facade­beklædningen blev ændret 2002/03 ved arkitekt Jens Skak.

Ib Rønne åbnede sin nye forretning Optica i huset 6/9 1973, gave­forretningen Shop-in åbnede 14/12 samme år. Optica flyttede nytår 1976 til Ramsherred 6. Arbejdernes Landsbank købte huset 1979 og åbnede her 31/10.

det tidligere forhus blev forhøjet med 1. sal 1907 for detail­handler P. Jacobsen.

I et tidligere baghus havde skrædder­mester Jean Tissot værksted o. 1906-09, ofte med 10-15 svende.

9/3 2015