Vinhusgade  13
25/5 2005 kl. 18.04 © pelo

Vinhusgade 13

hjørnet af Brogade (t.h.). Det særprægede hus, overvejende med biedermeier-præg, er bygget 1859 og 1861, fronti­spicen er tilføjet 1873, alt for købmand (melhandler) A. Jørgensen. Omkr. 1876-1915 var der butiksdør i hjørne­fladen og facaden stod i rå mur, senest 1917 var den pudset som nu. 2005 fik huset en tiltrængt renovering. Læs mere om huset med det knækkede hjørne.

Anders Jørgensen

(f. 1827) begyndte ca. 1851 forretning med mel og gryn, april 1853 flyttet hertil, hvor han stadig søgte at udvide sin næringsvej. 1854 supplerede han med vildt­handel, og samme år søgte han kommunal­bestyrelsen om bevilling til høker­handel, men fik afslag under henvisning til hans unge alder - det var før nærings­friheden. 1855 handlede han også med mælk og fløde, forpagtede møllen på Saltø, anlagde et bageri der og søgte kommunal­bestyrelsen om bevilling til at bage og sælge rugbrød. Det år var der mangel på korn og dyrtid på brød, så bystyret svarede med et TJAH: ... saafremt det iøvrigt kunde tillades ham at bage og sælge Rugbrød heri Byen skønnede man ikke rettere end at det vilde være til Gavn for Byens Ind­vaanere i Almindeligvhed. Det indbragte kommunen en irette­sættelse fra amtet der henviste til en indsigelse fra bagerne; kommunal­bestyrelsens svar var en opvisning i sort snak. Resultatet blev at Jørgensen senest 1856 solgte sit brød, året efter også frugt. 1856 averterede han med sin nye karoussel­bane, der vil få plads på skolelærer Bendorphs mark lige op til gangstien mellem skoven og Lille-Næstved by, 1864 med Poulsberger Øl leveret af hans ølkusk. Han drev en betydelig udlejning af lejligheder og butikker. 1882 annoncerede han efter en efterfølger på lejebasis.

Han boede her stadig 1901, nu som fhv. detaillist. Hans arvinger ejede gården o. 1906-39.

herreekvipering og manufaktur 1874-1974

andre

Ovenpå boede folk af det en vis stand

Vinhusgade  13
5/9 2001 kl. 8.54 © pelo
Brogade 1
7/8 2005 kl. 17.10 © pelo

Brogade 1

bygget 1889 for Anders Jørgensen, i Stil med hans 2-Etages Ejendom paa Hjørnet af Brogade og Vinhusgade (NT 10/11 1888) - næsten ens fronti­spicer kædede de to forhuse sammen. Bygherrens arving, tømrer niels Chr. Jørgensen boede her stadig 1939.

Her boede arbejder­familier

Men her boede især mindre nærings­drivende, især i kælderen og stuen, vel med værksteder i gården (nedenfor).

Omkr. 1870-1925 klejnsmedje, forsat fra det tidligere hus i det nye hus i kælderen

Omkr. 1901-25 sadelmageri i kælderen

Senest 1921 - 1941/42 i stuen tøffelmager Ludvig Hansen der blev boende som alders­rente­nyder - mindst 1948.

Omkr. 1921-48 i stuen bødker Thorvald Christensen (f. 1883) der boede her med familie og en logerende.

1936/37 - 1966 var her damefrisør­salon, fraflyttet til nabohuset (1 side frem).

det tidligere hus

var i 1½ etage bindingsværk. Her var skomageri o. 1781-1817, o. 1791-1801 ved Jørgen Sørensen Lund. Snedkermester Hans Nielsen boede her o. 1834-50. Anders Jørgensen købte det 1869.

sidehus
14/9 2001 kl. 14.08 © pelo

også Vinhusgade 11-13. Side-/baghuset er bygget 1890 for A. Jørgensen.

den tidligere gård

tilhørte i midten af 1700-tallet forvalter Klaumann fra Herlufsholm der lejede den ud, 1753-65 til Mathias Schwartz. Han var postmester 1753 - død, så gården her blev posthus. 1765 flyttede han og posthuset til Oberst Schwanes Gård.

27/5 2015