Hvedevænget 17-35

Hvedevænget 17-35
30/3 2014 kl. 12.19 © pelo

nr. 29-35 (de 2 nærmeste huse) er bygget 1932-33, nr. 17-27 (de 3 bagved) 1933-34. Sydsjællands Social-Demokrat 11/10 1932:

Moderne Boligbyggeri. Paa en Tur gennem det ny Kvarter "Hvedevænget" fæstede vi vor Opmærksom­hed paa to ny Bygninger, der er ved at staa færdige, og som ligger paa den nordre Side af "Vænget" lige ud for Krydset til "Havrevænget". De opføres af Murer­mestrene Larsen & Aagaard, og de fremtræder som en helt ny Type paa Bygninger i Næstved. Den moderne Smag har sejret baade udvendig og indvendig. Bygningerne er fuldstændig fir­kantede, idet Taget er fladt, belagt med Icopal­skiffer. Det var dog ikke nok, at den ny Stil havde sejret, hvis Bygningernes Ind­retning ikke imødekom de Krav, som Folk med Nutids­indstilling kræver paa Boligens Omraade. Men det gør de ogsaa fuldt ud. I hver Bygning, der er 2-Etages, er der fire 2-Værelsers Lejlig­heder .. med to Opgange. Der er i hver Lejlighed to store rummelige Stuer, et praktisk og tids­svarende Køkken, Entré og W.C. med Brusebad ... Kælder... de to Murer­mestre har haft en god Hjælper i Arkitekt Tidemand Dal, der har leveret Tegninger og Plan.

Bygherre var et konsortium af bl.a. arkitekten, murer­firmaet og tømrer­mester Fr. Nielsen. Nr. 29-31 afviger en smule fra de 4 andre: spejl­vending og stik over vinduer. Nu rummer hvert hus 2 boliger.

De første beboere var mest faglærte arbejdere og under­ordnede funktionærer.

Hvedevænget

m.fl. er anlagt 1930-31, navngivet 8/6 1931. Flere bygmestre byggede serier omtrent samtidig:

1937-39 byggede arkitekt Gunnar Christensen en lignende serie, Ørnevej 7-17.

Hvedevænget 5-11

Hvedevænget 5-11
1/8 2008 kl. 9.27 © pelo

bygget 1938 af murer- og entreprenør­firma Brdr. Andersen, 20 lejligheder, nu ejer­lejligheder. I nr. 11, det skrå hjørne, var der kolonial­forretning ved Carl Weigel 1938-70 der også boede her.

Jørgen Jensens Vej 2, Hvedevænget 3

Jørgen Jensens Vej 2, Hvedevænget 3
10/9 2004 kl. 15.11 © pelo

bygget 1943-44 af murermester Ejnar S.M. Nielsen, 7 lejligheder og to forretninger. T.v. var der barber­salon - mindst 1970 ved Frede Andersen, tilflyttet fra nr. 4 (nu nedrevet), derefter kiosk, o. 2004 køreskole. På hjørnet var der købmands­butik, senere kiosk, senere dame­frisør. Danner sammen med naboen (ovenfor) en typisk og velbevaret funktionalistisk helhed selv om huset her også har nyklassicistiske træk.

28/9 2019