P.F.C.-systemhus

P.F.C.-systemhus
NT 1/10 1948, vel arkitekt Gunnar Christensen

Skyttemarksvej 78, 80, 82, 84, 86,
Jagtvej 3, 7, 9,
Tranevej 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10

Næstved Tidende 1948-49:

ann. 1/10:
P.F.C.-systemhuse ... kan opføres i den størrelse, netop De har brug for ... Har De grund - kan vi bygge huset. Vi har ogsaa grunde ... P.F. Christensen* & Søn, Ndr. Farimags­vej 29

ann. 1/2:
I Næstved er under Opførelse og til omg. salg 16 stk. P.F.C.-huse ... Indflytning ca. maj-juni 1949 ... P.F. Christensen og Søn, Nordre Farimags­vej 29

ann. 6/7:
P.F.C.-systemhuse. Opførelsen af 16 stk. .. paa Skyttemarks­vej no. 78 er nu så langt fremme, at første hus står klar til ind­flytning ... P.F. Christensen & Søn, Nordre Farimags­vej 29

7/7:
Een-Familiehus af Jernbeton - Første P.F.C.-Hus klar til Indflytning ... 2 Værelser og 2 Kamre .. Vaskehus, Brændsels­rum og Cykle- og Barnevogns­rum .. Kakkelovn

I trekanten Skyttemarksvej Jagtvej Tranevej ligger stadig 15, lidt forskellige i størrelse, nogle med om- eller til­bygning. Der er også et på Hvedevænget 32 og tænkeligt flere rundt om.

Opr. var der ikke bad. Firmaet byggede husene både på bestilling og for egen regning med henblik på salg eller udlejning.

P.F. Christensen & Søn havde længe været på vej mod det industrielle typehus:

30/1 2016