Ringstedgade 72

tidl. Sandstræde 4, om- reelt nybygget 1933/34 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for auto­forhandler Chr. Rahbek der stadig boede her 1953 med familie og 1 a 2 hus­assistenter og stadig 1960; 1975 fik enkefru Rahbek skøde på huset.

Ringstedgade 60

Ringstedgade 60
10/4 2004 kl. 15.01 © pelo

Rebslagerhuset, tidligere Ringsted­gades For­længelse 34, har fået sit nuværende ydre ad flere gange:

Her var ganske rigtigt rebslageri:

Værtshusholder Peter Petersen Hemmestrup (d. 1859) boede her senest 1855 og ejede huset senest 1857. 1858 flyttede han fra Kødtorvet (Kirke­pladsens nordlige hjørne) til Kindheste­gade 13. Hans enke ejede stadig huset 1860.

Hemmestrup lejede ud

Maltgører Hans Peter Jensen* ejede og boede i huset 1874-96, tøffelmager og detail­handler Peder Hansen (fra 1905 Peder Weisholdt) 1896 - 1913, de sidste år som ejendoms­kommissionær.

Dampmøllegården

Ringstedgade 56
22/9 2010 kl. 16.51 © pelo

Ringstedgade 56 (tidligere Ringsted­gades For­længelse 30), hjørnet af Nrd. Farimags­vej (t.h.), nyt forhus til den gamle dampmølle­gård, bygget 1913 af murer­mester P. Hansen* for bager­mester og møller Georg Jensen*, 7 4-værelses lejligheder og bageri med butik i det skrå hjørne t.h. Opr. var der 4 altaner i fløj­partierne. Fronti­spicens runde vindue med simuleret rotation, siden ændret, forstillede vel en kværnsten. 1928 nedlagde han mølleriet, 1931 nedskar han møllen og ombyggede resten til beboelse, nu Nordre Farimagsvej 24 (Apollo).

Bager­butikken var i lokalet på hjørnet, o. 1920 (også?) henne i nr. 50 hvor der stadig var bageri indtil hen ved 2010.

1936 solgte Georg Jensens enke ejendommen med bageri, maskiner og brødbiler til fabrikant Carl Hellner-Nielsen, Herlufsholm Brødfabrik. Omkr. 1948-60 havde farveri- og renseri­kæden Renco forretning her, i 1940'erne havde Aalborg Margarine­fabrik A/S oplag bagtil. Bestyrer for Næstved Ægeksport A/S Jens L. Christensen boede her o. 1929-42.

gavlreklame
10/7 2010 kl. 19.31 © pelo

gavlreklame

10/10 2019
nr. 72: HhHg 3p
nr. 60: 1a, gl. gl. 83
nr. 56: 2a, gl. 301