Ved Skoven 10

bygget 1935 af tømrermester P.F. Christensen* & Søn ved arkitekt Gunnar Christensen for tømmer­handler Aage Ravn, Brdr. Ravn, der stadig boede her 1960; 1978 fik Søren Ravn skøde på huset.

Ved Skoven 8

Arkitekt Johs. Tidemand-Dal tegnede 1934 denne funkisvilla, bygger året efter, til guldsmed K. Berth der boede her -1938/39, fraflyttet til Ringstedgade 28. Derefter:

Ved Skoven 4

Iflg. BBR bygget 1935, vel for bank­bogholder, senere -direktør P. Yttrup der ejede og boede i huset o. 1936-56. Overlæge Karl Søndergaard boede her 1960, tilflyttet fra Køgevej 5.

Ved Skoven 2

et tidstypisk funkishus, opr. med 2 lejlig­heder, nu enfamiliehus, bygget 1934/35, måske for for stabs­sergent Nielsen der 1934 købte grunden af Herlufsholm, eller måske for repræsentant Hans Larsen der ejede og boede i huset o. 1936-52.

4/2 2018
tak til Søren Ravn