Kalbyrisvej 16

-1938/39 Ringstedvej 13, Villa Primavera, bygget 1911 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for land­inspektør Henning Barfoed (1875 - 1965) der boede her med familie og 1-2 tjeneste­piger indtil 1924 da han flyttede til Farimags­vej 63. Huset her solgte han til just pensionerede stations­forstander Heinrich Emmerich ejede og boede i huset - død ca. 1935, hans datter, frk. Brita Emmerich - 1939/40, fraflyttet til Jørgen Jensens Vej 13.

15/10 2019
1bm Herlufsholm Hgd., Herlufsh.