Kindhestegade 16
9/5 2003 kl. 11.57 © pelo

Kindhestegade 16

bygget 1936-37 ved arkitekt Jørgen Otbo* for trafik­assistent H.P. Hansen, sidehuset (1 side tilbage) til Ditlevsens pensionat. Mindre ombygninger senere.

Repræsentant, fra 1939/40 automobil­forhandler Axel B. Ditlevsen (f. 1884) flyttede straks ind i det nye hus, fra. nr. 12 (2 sider frem). Han var her stadig 1948, vel - død 1952. Sønnen, mekaniker Werner Ditlevsen boede her - 1942/43. Bilforretningen var fra ca. 1939 i nabohuset (1 side tilbage). I det nye sidehus drev fru Agnes Ditlevsen (senior) pensionat - død 1953. Vel dertil boede her en del personale fx. 1945 en køkkenchef, en kogejomfru, en husbestyrerinde, en stuepige og to husassistenter.

Senest 1968 pensionat for Central­institutionen Evensølund, 1970 for åndssvage­forsorgen, senest 1975 for Forsorgs­centret for Storstrøms Amt.

det tidligere hus

Ejer og beboer 1836/37 - død 1873 var skomager­mester Jørgen Ludvig Nyboe. 1845 var han og boede her med familie, 2 svende, lærling og 2 tjeneste­piger. På sine ældre dage blev han retsvidne. Fru Elisabeth Nyboe drev en privat­skole senest 1861 - 1873.

Pensioneret vagtmester Lauritz Ferdinand Flor ejede og boede i huset 1874-96.

Her var grønt- og blomster­forretning o. 1901-25

29/5 2019
155, gl. 120b