Kindhestegade 20-22
19/10 2002 kl. 15.38 © pelo

Kindhestegade 22

bygget 1980 ved arkitekt Gustav Petersen for tidl. VW-forhandler Per Nielsen.

Ca. 1960 overtog VW-forhandler Per Nielsen ejen­dommen. Han lod 1962 arkitekt Fl. Hansen, Haslev, ombygge den til udstilling og værksted. Da han 1/10 1979 flyttede ud til hjørnet af Vordingborg­vej og Gavnøvej og kort efter afhændede forret­ningen, begyndte den store ændring af husrækken her, se også næste side.

Herre­ekviperings­kæden Regent åbnede til gaden i oktober 1980, også i nabo­huset (1 side frem). Den fort­satte til midt i 90'erne, fraflyttet til Stor­centeret. Lavpris­supermarkedet Rema 1000 åbnede og flyttede 2007 til det nybyggede Karrebæk­vej 4. I baghuset åbnede FDB's Fakta 1980/81, senere afløst af Netto og andre.

gård
24/3 2002 kl. 17.43 © pelo

sidehus, også nr. 20 (1 side frem)

det tidligere hus

Her var ejeren og beboeren o. 1781 - 1801 byens tambour Joh. Jacobi (eller Jacobsen). Her var saddel­mageri 1843 - 1908/09, 1843 - 1885 ved Rasmus Fryd Petersen, så ved hans enke og hans søn Johan Peter Petersen. De ejede også huset, 1908/09 solgte Petersen huset til Magle Mølle, og det var ikke længere beboet; det blev revet ned kort efter.

VW-forhandler Per Nielsen ejede grunden senest 1960 da han byggede udstilling/værksted paa uortodoks vis med færdig­støbte konstruktioner, efter de mest moderne principper (NT 11/1, 29/6), men fore­løbig ikke noget forhus.

26/5 2019
158, gl. 119