Manøvej 30
7/2 2008 kl. 12.16 © pelo

Manøvej 30

Lejerbos Afdeling Manøvej, nr. 26-62 og 66-104, bygget i 2 etaper 1965-66 og 1970-71 ved arkitekt Jens Vestergaard Jensen: 8 bolig­blokke med knap 250 lejlig­heder. 2005-07 på­byggedes tag­etager med yder­ligere 86 lejlig­heder, elevator­tårne og nye altaner ved hs ark.

20/10 2019