Lindebjergskolen

Lindebjergskolen
19/6 2006 kl. 8.15 © pelo

nu Kobberbakke­skolen afd. Sjølund eller bare Sjølunds­skolen, Nygårdsvej 62, bygget 1941-42 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal under arbejds­titlen Gallemarks­skolen, indviet 1/12 1942. Hansen & Henriksen murede, Aage Hansen tømrede, relieffer af Arne Bang. Betydelige udvidelser 1954-73.

Hen mod 1940 stod Næstved Kommune overfor den store opgave at bygge to nye distrikts- eller markskoler. Kommunen indbød byens fem arkitekter til en uformel konkurrence med frist 15/2 1940. Der indkom forslag fra Tidemand-Dal, Hansen-Reistrup, Jørgen Otbo og Gunnar Christensen, mens Ludvig Beldring afstod. Sådan kom Tidemand-Dal til samtidig at tegne både Lindebjerg­skolen og Kildemarks­skolen der blev næsten ens. Under arbejdet blev over­lærerbolig sparet væk, men her blev lejlighed til skole­betjenten, - mindst 1948 Marius Ditlevsen.

Næstved Gymnasium

Næstved Gymnasium
24/6 2006 kl. 15.15 © pelo

Nygårdsvej 43, bygget 1951-53 for Næstved Kommune ved arkitekt Jørgen Otbo*

Det opr. projekt omfattede også rektor­bolig der nu anvendes til andet formål.

Efter lukning af Latin­skolen 1739 havde Næstved ingen højere almen under­visning i to århundreder. Men 1943 etablerede kommunen gymnasium med midler­tidige lokaler i Realskolen på Jernbane­gade.

En del af gymnasiets unge lærere blev også ellers aktive i byen

1973, efter kommunal­reformen, overtog Stor­strøms Amt gymnasiet. Det forårsagede nogen bitterhed i bystyret.

F. Michelsen: Næstved Gymnasium 1943-68
www.naestved-gym.dk

indgang
24/ 2006 kl. 15.18 © pelo

Relief ved Arne Bang, Fensmark. Også ved opførelse af rådhuset 1939-40 og Lille Næstved Skole 1940 havde Otbo og Bang samarbejdet.

1964 opstillede Næstved Kommune Ejner Breinholdts skulptur Vågnende Eva foran bygningen (ikke vist).

svømmehal

svømmehal, Nygårdsvej 100
19/6 2006 kl. 8.07 © pelo

Nygårdsvej 100, bygget 1969-70 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen for Næstved Kommune, taget i brug november 1970, officielt indviet 9/1 1971. Forarbejdet går langt tilbage: 1961 nedsatte byrådet et svømmehals­udvalg, 1965 blev byggeriet vedtaget.

  • murerarbejde: Hansen & Andersen
  • jord-, beton- og tømrerarbejde: Chr. Jensens Sønner.

Tilbygning t.v. 1983 ved samme arkitekt for Form & Figur Helsestudie.

4700svoem.dk

Planer om et vandkulturhus forudser nedrevning af hallen her.

17/10 2019