Amtsgården

Amtsgården
16/9 2001 kl. 9.55 © pelo

eller Amtmands­gården, Kærligheds­stien 1 (tidligere Amtmands­gade 13, så Teatergade 16 indtil 2001, så Amtmands­stien 1), bygget 1887-88 ved arkitekt Fr. Wilsbech* for Præstø Amtsråd og Næstved Kommune; kommunen skænkede grunden på 2 tdr. land lige uden for køb­stadens gamle grænse, Banken nr. 3; kommune og amt deltes om udgiften til byggeriet. Hoved­entrepriserne blev vundet af murer­mester Morten Hansen* og tømrer­mester Lorentzen, begge meget lokale.

Flere senere ændringer; altanen på 1. sal ud for boligens soveværelse er tilføjet 1949-50 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal; 3 af oprindelig 4 skorstens­piber er nu væk. Der blev indlagt wc 1914/15, central­varme 1926.

Her havde amtmanden over Præstø Amt sin tjeneste­bolig

og herfra blev Præstø Amt administreret indtil sin ned­læggelse i 1970, da det nye Storstrøms Amt til næstvedernes for­trydelse fik hovedsæde i Nykøbing.

Næstved Kommune købte ejendommen pr. 1/1 1974, men brugte den allerede inden som kontor for skatte­forvaltningen. Den flyttede ved begyndelsen af 1983 til det den dengang nyopførte administrations­bygning Rådmands­haven. Ind her flyttede så Ungdoms­skolen, Næstved­egnens Arkiv (september 1983) og Kunst­foreningen (sommeren 1984).

Næstvedegnens Lokal­historiske Arkiv begyndte 1/4 1964 på initiativ af A. Strange Nielsen i et beskedent lokale på Central­biblioteket. 1974 flyttede det til Sct. Jørgens Park, så hertil.

Kunstforeningen blev stiftet 20/10 1932. Den har haft skiftende hjem­steder. hertil flyttede den fra Den Gamle Borgmestergård.

November 2012 solgte Næstved Kommunen huset. Næstved­Arkiverne flytter til Rådmands­haven, kunst­foreningen til Kirke­pladsen 14. Huset er nu renoveret med 6 lejlig­heder og altaner ved arkitekt William Tolstrup.

Amtsgården
18/3 2008 kl. 15.55, © pelo

De to lave sidefløje er tilbygget ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal, t.v. 1935 til kontorer, t.h. 1949-50 til køkken, anretter­værelse og personale­stue. 1949-50 blev hoved­fløjens facade forhøjet med en etage ved ændring af taget. Samtidig påbyggedes den udvendige trappe.

T.h. var der oprindelige en stald­bygning, nedrevet 1949. Ud for sidefløjen t.v. blev der 1968 opført en barak (pavillon), nedrevet 1997. To piller af mursten på naturstens­sokkel der flankerer indkørslen, er fra 1935.

facaden ca. 1900
ca. 1900, postkort, ukendt fotograf, original i Næstvedegnens Arkiv, B-9021
Amtsgården
22/10 2003 kl. 14.57, © pelo

Trappe tilføjet 1949-50 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Den forsvandt ved ombygningen o. 2014 så at indgangs­partiet blev næsten som opr.

Amtsgården
22/10 2003 kl. 13.04, © pelo

Se mere af og om det nu nedlagte Præstø Amts våben fra 1936. Her må det være opsat ved arkitekt Johs. Tidemand-Dals ombygning 1949-50.

Amtsgården
22/10 2003 kl. 13.02, © pelo

Keramik antagelig fra Kähler.

16/11 2019
59f,L