Amtsgården og Munkebo

Amtsgården Amtsgården Munkebo, ældre del Munkebo, ældre del Munkebo, nyere del Munkebo, nyere del

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Karréen består af den del af Sand­bjerget der tidligere kaldtes Banken, senere Amtmands­bakken. Den afgrænses af Amtmands­stien, Teatergade og Farimags­vej. På toppen er Kærligheds­stien. 1985-86 sløjfedes den nederste del af Amtsgårdens store have til fordel for udvidelsen af Munkebo.

Teatergade tidligere Hulvejen, blev anlagt i 1890'erne som en udvidelse af en sti gennem Sandgraven. Denne østlige del har stadig karakter af hulvej mellem Munkebakken og Amtmands­bakken. Gaden fik navn 1897, efter andragende fra malermester Søeborg*, Søeborghus, efter det teater, der lå i Industri­bygningen på hjørnet af Jernbanegade (nu Kobber­hjørnet), bygget 1877. I 1930'erne fik den karakter af social­demokratisk paradestrøg: 1934 overtog Arbejdernes Fælles­organisation Industri­bygningen og drev den under navnet Bygningen som møde- og forlystelses­center, indtil FDB overtog og nedrev den 1962. 1938-40 opførtes det nye funktionalistiske rådhus. Dertil kom Arbejds­mændenes Hus og trappen op til Munkebakken, stedet for bl.a. 1. maj-møder. 1940 udvidedes den til mere stateligt format.

Farimagsvej er også anlagt efter åbningen af jernbanen 1870. Navnet udtales med tryk på 3. stavelse, der lyder som drenge­navnet Max. Tidligere fortsatte den i nuværende Kählers­bakken op til Præstøvej, men 1969-70 gennem­gravedes Sandbjerget igen så at den i en kurve førtes igennem som hulvej til Præstøvej-Vordingborgvej-Østergade-krydset. Herved mistede alderdoms­hjemmet sin funktionær­bolig.

Og herved blev Kærligheds­stien skåret over så at promenerende der vil nye udsigten, skal ned og op ad mange trapper. Amtmands­stien blev officielt vejnavn 2001 samtidig med en forlængelse af egentlig vej op til nybyggeriet på toppen.

18/11 2019