Apostelhuset

Apostelhuset
24/8 2006 kl. 16.47, © pelo

eller Apostelgården, Riddergade 5, bygget o. 1510-20, opr. i to stokværk (etager). Første­salen forsvandt engang mellem 1682 og 1736. På et foto fra 1867 er facaden omtrent som nu, dog overkalket og med to små kviste. Huset blev restaureret 1884-85 for købmand F.E. Sander* der ejede gården 1877 - død 1897, sammen med Ridderhuset ved side af (1 side tilbage) ved arkitekt V. Ahlmann der kun lod figur­knægtene tilbage på en kopi af facaden.

Huset har 12 fag, dvs. vindues- og dørpartier, flankeret af 13 bindingsværks­stolper. På hver af dem er der en knægt, der oprindelig har båret den næste, udhængende etage. Det kan du se et andet og typisk eksempel på hos naboen (1 side tilbage). Her på Apostel­huset bærer knægtene nu kun taget. De er rigt udskåret: hoved­motiverne er Jesus, omgivet af de 12 apostle. Billed­skæreren er anonym som det er almindeligt for middel­alderen, men han menes genkendt fra flere altertavler på egnen.

Figurerne ledsages af både adelige våbenskjolde og borgerlige bomærker. Det giver grundlag for den antagelse at huset har tilhørt et sen­middelalderligt gilde, måske Kristi Legems Gilde. Men det er spekulation.

Antagelig har forhuset, som det var almindeligt, oprindelig været pakhus, så at den toetagers facade har stået ganske tillukket, uden vinduer, kun med læsseluger. Beboelsen har så været bagude med adgang gennem porten.

Her var bageri o. 1736-87. Murermester Rasmus Larsen ejede og boede i gården o. 1801-27. Også senere var her kortvarigt erhverv:

Men ellers gik gården mod ren beboelse

Købmand Sanders søn, cand.pharm. J.C. Sander, Kbh., ejede huset - død 1947. 1948-83 ejede Sct. Mortens Sogn huset, ombyggede det 1965 indvendig og brugte det til møde- og forenings­aktivitet. Siden årsskiftet 1983/84 er her igen arkitekt­virksomhed: Tegnestuen Apostel­gaarden ved Helge Jørgensen.

detaljer

Apostelhuset
20/6 2004 kl. 17.24, © pelo

Figurer (fra venstre): Matthæus, Johannes, Peter, Jesus

Apostelhuset
20/6 2004 kl. 17.23, © pelo

Figurer (fra venstre): Jesus, Paulus, Bartholomæus, Andreas, Jakob den Ældre

baghus

arkitekt Helge Jørgensen byggede det 2001 til sig selv.

2/4 2018
123, gl. 27