Østergade 2-16, Riddergade 1-7, Slagkildevej 1-5, Sortebrødregade 1-13

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Østergade førte langs Sandbjerget til Østerport, som de andre byporte nedrevet 1851. Ved denne vigtige indfaldsvej lå flere store købmands­gårde, hvoraf kun to er tilbage, den på hjørnet af Riddergade og den yngste, konsul Sabras* Tømmergård fra 1905, begge på gadens sydside.

Riddergade var en hoved­færdselsåre i middel­alderen, men navnet er ikke kendt fra middel­alderen. Da kaldtes den "koninges stræde" (1424), eller bare "den gade ad hvilken man går fra Købmagergade til Sankt Mortens kirke" (1451). Gaden er kendt for sin velbevarede husrække på østsiden, bygget ca. 1510-1845, især Apostel­huset fra 1510-20 med de enestående figurknægte: udvendige træskærer­arbejder med Jesus og de tolv apostle som hovedmotiv.

Slagkildevej, tidl. Slagkilde­stræde, et gammelt stræde mod åen, har navn efter Slagkilde der stadig risler i Sortebrødre­anlægget på vejens sydøstlige side.

Sortebrødregade og Sortebrødre­stræde, fodgænger­passagen der forbinder gaden med Østergade, har navn efter det længst forsvundne Sortebrødre­kloster i Sortebrødre­anlægget hvor nu Den Ostenfeldtske Stiftelse ligger. Men de navne fik de først 1912. Indtil hed de Fattigbo­stræde. 1886 tillod byrådet kørsel ad strædet, 1966 blev gaden asfalteret, 1967-68 anlagdes den store p-plads for enden.

De fattiges boder lå her o. 1682 - 1801, 1682 ejet af velb. Jacob Arenfeldt, udlejet til fattige folk.

26/11 2019