Østergade 10

Østergade 10
4/7 2006 kl. 8.09, © pelo

bygget 1960-61 ved arkitekt Peter Karstensen for glarmester N. Juel Petersen og lrs. Jørgen H. Nielsen af murer­mestre Hansen & Andersen og tømrer­mester Herman Hansen. De 2 butikker og 17 lejlig­heder med altaner og fælles have blev fra 1973 omdannet til ejer­lejligheder.

T.v. åbnede en afdeling af kolonial­kæden VIME. Den flyttede november 1966 til nr. 2 (4 sider frem). Fra september 1975 til 1987/88 var der elektronik­udlejningen Telerent. T.h. åbnede Peter Spottog frisør­salonen Hos Peter okt. 1991.

den tidligere gård

1682 lå her et lident hus 6 fag, et loft højt, muret og teglhængt, 13 alen langt, 8½ alen bredt. Det var i 1736 blevet til en firelænget gård i 1 etage bindings­værk. Dagny Marie Christensen (f. 1897) husker fra sin barndom: igennem en stor port kunne man se ind i en smuk brolagt gård. Gården med løbende ændringer og forfald stod til 1960. Næstved Tidende kommenterede nedrivningen: Det er vel nok en af Næstveds skønneste, gamle gaarde, som her er gaaet til (30/6).

Brændevinsbrænder Johan Diderich Galle* boede her 1801 men flyttede til sin nabo­ejendom (1 side tilbage).

Her var malerværksted o. 1827-1906:

Mindre erhvervs­drivende lejede sig ind:

1902 købte sadelmager­mester Valdemar Larsen* gården og flyttede hertil fra nr. 20. Han var også tapetserer og læder- og møbel­handler og drev forret­ningen og værk­stedet til sin død. Omkr. 1906-16 havde skomager­mester Carl Theodor Petersen værksted med mælke­handel i forhuset. Omkr. 1915-25 drev enkefru Karen Marie Andersen grønt­handel i baghuset. Mod gaden til venstre var der udsalg for Næstved Mejeri fra senest 1938 til nedrivningen. Da rummede gården også 5 lejlig­heder og et snedker­værksted i gården.

Østergade 10
2/8 2008 kl. 13.36, © pelo

Østergade 10A

Østergade 10A
21/4 2004 kl. 8.51, © pelo
Østergade 10A
19/6 2004 kl. 15.15, © pelo

gavl mod nordvest (Riddergade 1)

Østergade 10A
1/7 2006 kl. 14.04, © pelo

26/3 2018
129, gl. 14(a)