Østergade 12

Østergade 12
6/8 2006 kl. 9.25, © pelo

bygget 1961-63 ved arkitekt Peter Karstensen for I/S østergade 12 af bl.a. murer­mestre brdr. Andersen og tømrer­mester Aage Hansen.

Straks 1963 flyttede insen­kramkæden Importøren fra Ringstedgade 3 til lokalet her t.v. Da den blev afviklet 1971 overtog bestyrer­parret Rigmor og Carl Erik Nielsen forretningen og kaldte den Udstyrs­magasinet. Pr. 1. okt. 1984 solgte de den til Mariann og Jan Rossing. Engang i sidste halvdel af 90'erne blev den afløst af kæde­forretningen Bildillen, senere Bilxperten, der flyttede hertil fra Riddergade 6, lukket ca. 2013.

T.h. har der været renseri fra starten, indtil 1971 Rekord-Rens, så OB Rekord-Rens ved Ove Bach Andersen til mindst 1981, nu RENO.

den tidligere gård

med forhus i én etage omfattede også en del af nr. 10 (1 side frem). Her boede skrædder Peter Nagel o. 1781-1787, så skarpretter (bøddel) Christian Suhr med frue o. 1787-91. Engang i 1790'erne overtog værtshus­mand Johan D. Galle* den. Fra 1808/10 var han også brændevins­brænder. Senest 1810 overtog han også nr. 14 (1 side tilbage). Han var her stadig 1827, men 1834 sad enkemadam Ellen Margrethe Galle tilbage med bedriften og 6 tjeneste­folk; sønnen Søren A. Galle* der var købmand, med fru Sophie Cathrine og den lille datter Elise Charlotte Frederikke udgjorde en separat husstand uden tjeneste­folk. Senest 1840 var Søren også brændevins­brænder og husfader. 1845 drev han virksom­heden med 1 brænderi­bestyrer, 1 handels­betjent, 1 handels­lærling, 3 tjeneste­piger og 10 tjeneste­karle; hans gamle mor, nu 78, boede her stadig. 1850 er Sophie Cathrine blevet enkemadam, kun 47 år, med 5 børn. Hun driver brænderiet med et tilsvarende folkehold og råder ved denne tid også over et damp­brænderi.

1/6 1856 solgte hun den samlede gård og virksomhed til sin svigersøn Alexander Zoffmann* i kompagniskab med I.M. Sonne* og gik på aftægt i nabogården (1 side tilbage). Gården her indgik i firma Sonne & Zoffmanns virksomhed (1 side tilbage).

Senere:

Det gamle forhus blev kondemneret september 1951 efter delvis sammen­styrtning og revet ned kort efter. Facade­grunden lå så ubebygget i 10 år.

Østergade 12, tidl. facade
1/9 2001 kl. 9.40, © pelo

facade før ændring i slutningen af 2001

Østergade 12A
15/9 2002 kl. 14.45, © pelo

Østergade 12A

Huset fik nyt vinduesparti ved trappen og termogavl i slutningen af 2001.

Østergade 12B

Østergade 12B
5/9 2007 kl. 8.50, © pelo

Baghus bygget 1948 for forretnings­bestyrer Alfred Nielsen ved arkitekt Knud Bonnichsen, der selv flyttede ind her.

Renseriet i forhuset har forårsaget noget forurening af grunden som siden ca. 2005 søges afhjulpet med bl.a. denne propel­anordning.

Østergade 12B
15/9 2002 kl. 14.44, © pelo

25/3 2018
130, gl. 14b