Ridderhuset, Riddergade 3
14/9 2005 kl. 16.27, © pelo

Ridderhuset

Riddergade 3, bygget o. 1600. Havde tidligere, vel oprindelig, gadedør i midterfaget, foruden porten, som det bl.a. ses på et foto fra 1867. Restaureret 1884-85 sammen med Apostel­huset ved side af (1 side frem), antagelig også ved arkitekt V. Ahlmann, for Næstved Diskontobank der ejede huset 1879-1909. Nuværende sidehus (ikke vist) sidst i 1950'erne for revisor Gregersen.

Her var smedje i det meste af 1800-tallet

Smedemestrene ejede selv huset.

1875 købte naboen købmand Weeke* huset der forblev del af hjørne­ejendommen (1 og 2 sider tilbage) indtil mindst 1940.

Frk. Henriette Dahl boede i lejligheden ovenpå senest 1901 - død 1949. Hun var pianistinde og gav musik­undervisning.

Gregersen Revision flyttede hertil engang i 1950'erne og over gaden til nr. 8 i 1982. November året efter flyttede arkitekt Knud Toftvad hertil fra Farimagsvej 53. Han var her til 1986/87. Nu er her tandlæge­klinik.

den forsvundne advokat

På 1.sal boede sagfører Henrik Schultz* o. 1890. Han havde været fuldmægtig, fra 1888 kompagnon hos C.G. Wæver*. 1894-99 sad han i byrådet hvor han var en af initiativ­tagerne til etablering af svineslagteriet. Desværre gik han i Wævers fodspor. 19/5 1899 forsvandt han og efterlod sig en Bunke sørgende Kreditorer og en Masse falske Veksler (SS-D 21/5 1913). Sydsjællands Social-Demokrat 20/1 1900: Efter Forlydende har Borgmester Dithmer skrevet til Sagfører Schultz i Amerika og anmodet denne om at opgive, hvilke Veksler der var falske og hvilke ægte ... den bortrømte har maattet indlægge sig paa en Sindsyge­anstalt i Amerika. Der forblev han til sin død 1913.

detaljer

Ridderhuset
15/9 2002 kl. 16.00, © pelo
Ridderhuset
19/5 2003 kl. 17.05, © pelo
Ridderhuset
11/3 2007 kl. 12.51, © pelo

fyldholter

31/3 2018
124c, gl. del af 26