Slagkildevej 3-5

Slagkildevej 3-5
15/9 2002 kl. 15.47, © pelo

bygget sidst i 1850'erne for pensioneret krigs­assessor, gymnastik­lærer Johan Frederik Meier der ejede huset senest 1857 - 1872 og også boede her med kone og 2 børn men ingen tjeneste­folk. Gavlens bindings­værk anes stadig gennem skalmuren. Den udvendige trappe er typisk for datiden.

Meier lejede o. 1860 en del af huset ud til Marie Kretz, enke efter arkitekt Georg Kretz ; 1860 var hun 43 år og boede her med sine to børn, sin søster, 47 og også enke, et plejebarn og en tjeneste­pige. Skipper Hans Nielsen boede til leje 1870, men købte 1872 huset, som han 1877 solgte til fhv. vagtmester Ernst Heinrich Mohr, der året efter flyttede hertil med fru Hansine Mohr der drev modehandel. 1883/84 solgte Mohr huset til redaktør Bang i nabogården (1 side tilbage); de to ejendomme havde så samme ejer til mindst 1921.

Nu er her to ejerboliger.

tidligere

lå her 2 mindre huse:

Det ene var o. 1761-1801 ejet og beboet af væver Casper Faltz, vist 2 generationer. Derefter var ejeren borgmester, kancelliråd Evald Wulf* der lejede det ud. Det blev revet ned 1816.

Det andet var o. 1801-10 ejet og beboet af daglejer Niels Jensen. Senest 1827 indgik det i nabogården, senest 1833 blev huset revet ned.

Den samlede grund indgik så i nabo­ejendommen, vel som have, indtil Meier overtog den og bygge nyt.

18/8 2015
121, gl. 234-235