Hjultorv 1
28/3 2002 kl. 12.52, © pelo

Hjultorv 1

et eksempel på klassicismens knækkede hjørne i buet variant, bygget 1857/58 af murermester P. Kalhauge* (eller Kallehauge), tilflytter fra Haderslev. Kalhauge boede her vist ikke; han planlagde nybygning af Ringstedgade 3 og solgte foråret 1867 huset her til købmand M.P. Cohen* for 5500 rd.

Huset fik store butiks­vinduer senest 1898. Otto Nøglebæk A/S tilføjede 1977 en baldakin, så at folk kan gå tørskoet fra Johs. Clausen* til apoteket (Ugebl. 14/9 1977); den er heldigvis væk igen.

15/5 1858 åbnede Theobald Claussen konditori her. Hans forretning med restauration flyttede juni 1867 til Kirkestræde 3 og lukkede snart efter. Købmand M.P. Cohen* flyttede 24/8 1867 sin manufaktur-, klæde- og lærreds­handel fra Axeltorv hertil. Han var her kun til sidst i 1873, men grundlagde en lang tradition for beklædning i huset.

6/9 1867 åbnede Chr.L. Schmidt barber- og frisørstue i huset. Han købte huset af Cohen 1873. 3/2 1876 anbefalede byrådet hans Ansøgning om Tilladelse til Tandudtrækning i Henhold til de herv. Lægers Paategning. 1889 indrettede han ny og større salon. 1890 omfattende hans husstand udover familien tjenestepige, svend og 2 lærlinge. Han var her stadig 1893. Hans enke ejede huset indtil 1921.

1874-89 boede Næstved Diskontobank til leje i huset, tilflyttet fra Dania få skridt mod nord, fraflyttet til sit eget nye hus få skridt mod sydøst. Ved fraflytningen udvidede Schmidt salonen.

1890-1923 drev Hans J. Hansen tobaks­forretning t.h., fraflyttet til nr. 6 overfor. Hansen boede ikke her, men o. 1901 i Ramsherred 15, o. 1911-16 i Ramsherred 31. Fra 1908 drev fru Marie Hansen et kvindeligt Fæstekontor i Forbindelse med et Oplysnings­bureau (SS-D 16/5), vist både fra privaten og butikken. Forretnings­lokalet indgik senere i London Magasinet (nedenfor).

Her blev igen manufaktur og beklædning senest 1896 - 1983:

1983 flyttede optiker Ib Rønne hertil fra Optica, Ramsherred 6. Han solgte forretningen september 2002, men ejer stadig huset som han vedligeholder smukt.

Hjultorv 1
20/5 2002 kl. 11.24, © pelo

13/3 2016
221, gl. 128b