Hjultorv 3
6/4 2003 kl. 10.40, © pelo

Hjultorv 3

Stueetage i grundmur 1855/56 for melhandler Ross, 1. sal påbygget 1884 af murermester P. Hansen for Emil Kauth.

C.F.B. Ross (d. 1868) åbnede 1849 mel- og grynhandel. Han flyttede hertil fra nr. 2 skråt overfor, 1860 boede her med kone, 2 børn og tjenestepige. Hans enke fortsatte forretningen indtil 1875. Hun solgte huset i december 1874.

Køberen var bogbinder Emil Kauth* der 1875/76 flyttede hertil fra Kirkestræde 4 hvor han var begyndt 1862. Hans Bog- og Papirhandel, Bogbinderi og Protokol­fabrik handlede også med legetøj og galanteri- og lædervarer. Han boede her også, 1890 vel ovenpå med kone, sønnen Herman (f. 1867) der var medhjælper og to år senere kompagnon, og to tjenestepiger; 1901 med kone, to tjenestepiger og en ekspeditrice. Enkefru Charlotte Kauth (f. 1831) ejede og boede i huset til 1924. Sønnen videreførte forretningen til 1930. Han boede o. 1901-11 i Jernbanegade 3, o. 1916 i Jernbanegade 9, senest 1921 på førstesalen her.

1930 fulgte Importøren ved Hans Frederik Weinreich Petersen (1892 - 1944), tidligere medindehaver af mekaniker­værksted i Kindhestegade 12. Han boede på 1.sal med familien. 1940 eller kort før afgav han navnet til den kæde der havde forretning i Ringstedgade 3 og omdøbte forret­ningen til Cykle-Importen uden at sortimentet ændredes: Det omfattede fortsat også legetøj (i kælderen), køkkenudstyr og værktøj. Han døde 1944, enkefru Marie Pedersen og sønnen Vagn fortsatte - 1955/56.

1948 solgte enkefru Petersen huset til købmand Nøglebæk, 1956-83 var det del af London Magasinet ved siden af (1 side tilbage).

27/11 2019
220, gl. 128a